PreHeat til varmepumper

Prognosebaseret energistyring til hjemmet
med vejrkompensering

PreHEAT til varmepumper

Hvis dine varmepumper har integrerede komponenter (f.eks sensorer og intelligent dataindsamling), kan PreHEAT nemt integreres i din løsning uden at installere ekstra udstyr. Kommunikation med Neogrid serverne vil med komponenterne gøre det muligt for os at udnytte dine data til optimeret planlægning og beregning af energiforbruget.

Hvis dine varmepumper ikke har de nødvendige integrerede komponenter, kan PreHEAT nemt integreres ved, at tilføje vores IoT bokse og sensorer. Dette vil sikre, at du får et passende setup til at drage fordel af den prognosebaserede energistyring.

products heat pumpsSensor                                          IoT box    

Ny opfindelse baner vej for varmepumper

Neogrid deltog sammen med Suntherm i et ForskEl projekt og var med i udviklingen af en ny type varmepumpe, som er baseret på termiske solfangere der kan opbevare energi grundet en saltopløsning som fungerer som et varmebatteri der kan lagre 25 kWh i  flere dage.

Når der er overskud på elnettet startes varmepumpen og varmen herfra vil blive lagret i saltet til senere frigivelse om natten. Varmepumpen vil blive styret til kun at producere varme, når det giver mest mening baseret på vejrprognoser og elpriser – på den måde bliver varmepumpen mest energieffektiv.

Den nye type varmepumpe løsning har modtaget WWF Climate Solver prisen ved Nordic Cleantech Open i Malmö.

Artikel om ny opfindelse

Recent Posts / View All Posts

Vores bidrag til projektet

Neogrid deltog i udviklingensprocessen i projekt ForskEl. Her bidrog vi med de nødvendige teknologier til dataopsamling, overvågning og fjern- kommunikation og styring af varmepumper via vores servere.