PreHeat Reference: Energioptimering af fjernvarmeanlæg

Energioptimering af fjernvarmeanlæg skaber energibesparelser

Energioptimering af fjernvarmeanlæg skaber energibesparelser i Gadehavegård

Gadehavegård - Høje Tåstrup

I efteråret 2018 påbegyndte Neogrid og COWI et testprojekt i 6 af de 19 boligblokke i Gadehavegård. Vi implementerede et ”SMART AUTOTUNING” sætter fokus på energioptimering af varmeforbrug i form af et PreHEAT Intelligent datadrevet energistyringssystem, som på grundlag af data fra vejrprognoser, beboernes aktuelle indeklima og forbruget af varmt brugsvand kan optimere boligblokkens varmeforsyning.

Henover vinteren blev der foretaget en række målinger af varmeforsyningen, hvor vi efterfølgende i samarbejde med COWI kunne dokumentere en energibesparelse på 11% af det samlede fjernvarmeforbrug til varme og varmt brugsvand.

Dette medførte at man i boligforeningen og hos COWI besluttede at der skulle installeres et fuldskalasystem i alle 19 boligblokke.

Domea logo
 • Gadehavegård:

  986 lejemål – 19 boligblokke – 19 varmeinstallationer
  Opført 1981
  Bygget i mursten og tag i tegl

 • Energibesparelse pr år::

  825.000 kWh 
  482.000 DDK
  11% besparelse af det samlede fjernvarmeforbrug

  CO2 reduction 70.000 kg 

 • Energiklasse:

  B

Del dette projekt

Energibesparelser ved energioptimering

ENERGIBESPARELSE  

Energioptimering af fjernvarmeanlæg skaber energibesparelser i Gadehavegård

PreHEAT har efter implementeringen på fjernvarmeanlægget, skabt en energibesparelse på 11% af det samlede fjernvarmeforbrug til varme og varmt brugsvand

ROI tilbagebetalingstid ved energioptimering

TILBAGEBETALING

Energioptimering af fjernvarmeanlæg med en ROI tilbagebetalingstid på max 5 år

På baggrund af energioptimeringen på 11%, kunne deres ROI - Tilbagebetalingstid bringes ned til blot 3 år. 

CO2 reduction ved energioptimering

REDUCERET CO2

Energioptimering af fjernvarmeanlæg skaber CO2 reduktion hos Gadehavegård

Efter implementeringen af PreHEAT, er det nu blevet muligt at reducere deres CO2 med 70.000 kg, hvilket understøtter deres ønske om en grønnere profil.

Før PreHEAT

Inden implementeringen af PreHEAT, var fjernvarmeanlægget allerede udstyret med et nyt Danfoss ECL Comfort 310 vejrkompenseringsanlæg. Vi havde derfor ingen grund til lave en udskiftning og valgte at implementere PreHEAT på det eksisterende anlæg.

Efter PreHEAT

PreHEAT har efter implementeringen på fjernvarmeanlægget i Gadehavegård, skabt en energioptimering som skaber en besparelse på 11%, af det samlede fjernvarmeforbrug til varme og varmt brugsvand, i forhold til det nye energistyringsanlæg, som allerede var i boligforeningen Gadehavegård.

For at kunne optimere komforten af indeklimaet, har man i alle lejligheder opsat indeklimamålere, så både den enkelte beboer og ejendomskontoret har mulighed for at følge med i om indeklimaet er godt og sundt.

Man har endnu ikke afdækket det fulde potential efter implementeringen af det nye PreHEAT Intelligent datadrevet energistyringssystem, men ud fra de resultater, som der allerede er afdækket, tyder det på at der er en række supplerende fordele, i forhold til at tilgå fejlfinding på varme og varmt brugsvand og dermed skabe en mere proaktiv udbedring af fejl og mangler.

”SMART AUTOTUNING” med PreHEAT er et omkostningseffektivt energistyringssystem, når der er tale om energioptimering af fjernvarmeanlæg.

"Adgangen til digitale data (i et samlet overblik via preHEAT) har medført, at ejendomskontoret har sparet op mod 90 procent af de fysiske besøg i boligerne efter beboerklager.

Ejendomskontoret kan f.eks. hurtigt tjekke, om en beboerklage skyldes, at der er fysiske afvigelser fra det aftalte indeklima, eller om beboerne føler, at der er for koldt, fordi systemets automatiserede drift medfører, at radiatorerne bliver kolde, når der ikke er behov for at tilføre varme.

Gadehavegårds medarbejdere har på denne måde fået frigjort ressourcer fra overvågning af driften af varmesystemet, som nu kan bruges til bedre beboerservice."

Ejendomsmester - Tom Axelsen -  Gadehavegårds ejendomskontor & Projektleder - Anton Ahnfelt-Rønne - Domea
Neogrid Technologies ApS
Niels Jernes Vej 10 - 9220 Aalborg øst - Danmark
+45 3065 4661 - info@neogrid.dk
CVR 32773818

© 2018 Neogrid Technologies ApS