PreHEAT Kunde Reference: energistyring

Intelligent energistyring og driftsoptimering hos Skagen Boligforening

Intelligent energistyring hos Skagen boligforening

SKAGEN BOLIGFORENING - Afdeling 1

I forbindelse med at Skagen Boligforening stod overfor en en større energioptimering, af et ældre fjernvarmeanlæg fra 1950´, blev der i foråret 2008 installeret et PreHEAT intelligent datadrevet energistyringssystem. Ønsket og effekten heraf, var at skærpe deres grønne profil og i samme ombæring reducere deres udledning af CO2.

I løbet af efteråret blev energistyringen optimeret, og man fik et bedre kendskab til bygningernes energiforbrug samt bygningernes vind- og solpåvirkning.

Den optimerede energistyring resulterede i, at der i foråret 2019, i samarbejde med KONSTANT A/S og energistyrelsen, kunne dokumenteres en energibesparelse på 15% af det samlede fjernvarmeforbrug.

Skagen boligforening logo
 • Skagen Boligforening:

  295 lejemål – 13 boligblokke – 11 varmeinstallationer
  Opført 1943 – Renoveret 1995
  Bygget i mursten og tag i tegl

  Energirenovering i 2018

 • Energibesparelse pr år::

  2300.00 kWh 
  115.000 DDK
  15% besparelse af det samlede fjernvarmeforbrug

  CO2 reduction 33.800 kg  

 • Energiklasse:

  B

Del dette projekt

Energibesparelser ved intelligent energistyring

ENERGIBESPARELSE  

Skagen Boligforenings energibesparelse af det samlede fjernvarmeforbrug

PreHEAT har efter implementeringen på fjernvarmeanlægget, skabt en energibesparelse på 15% af det samlede fjernvarmeforbrug til varme og varmt brugsvand

ROI tilbagebetalingstid ved intelligent energistyring

TILBAGEBETALING

Skagen Boligforenings ROI tilbagebetalingstid

På baggrund af energioptimeringen på 15%, kunne deres ROI - Tilbagebetalingstid bringes ned til blot 3 år. 

CO2 reduction ved intelligent energistyring

REDUCERET CO2

 Skagen Boligforenings CO2 reduktion

Efter implementeringen af PreHEAT, er det nu blevet muligt at reducere deres CO2 med 33.800 kg, hvilket understøtter deres ønske om en grønnere profil.

Før PreHEAT

Det tidligere fjernvarmeanlæg hos Skagen Boligforening Afd.1 var udstyret med et Clorius vejrkompenseringsanlæg. I forbindelse med energioptimeringen blev vejrkompenserings-anlægget udskiftet med et PreHEAT intelligent datadrevet energistyringssystem, som ligeledes er med til at understøtte deres vision om at drifte deres bygninger på en grønnere måde.

Efter PreHEAT

Efter installeringen af PreHEAT energistyringssystemet, er der nu blevet skabt en energioptimering af varmefordelingen og varmeforbruget i de 11 boligblokke. Med målestationer i yderområderne af boligerne, er det nu muligt, ved hjælp af vejrprognoser at begynde at forudsige og beregne det rette energiforbrug og dermed nødvendige fremløbstemperatur, for at opretholde et godt og behageligt indeklima i bygningerne. Udover energibesparelsen er der ligeledes skabt en ressourcebesparelse, i forhold til driftsovervågningen.

Som en del af et PreHEAT Intelligent datadrevet energistyringssystem, tilbyder Neogrid at sidde med driftsovervågningen, hvor vi løbende sender data videre til Skagen Boligforening i tilfælde af alarmer eller hvis der er grundlag for en justering af målere.

Skagen Boligforening kan ligeledes selv holde øje med dataindsamlingen, men har ønsket at overdrage driften til os.

"Vi fik installeret PreHEAT og opsat målestationer i yderområder i boligerne, hvilket har vist særdeles lovende resultater. 

Vi forventer således at reducere vores udledning af CO2 med omkring 30 tons om året. Desuden forventer vi at være på forkant med de krav til besparelser, som den almene boligsektor ganske givet vil blive mødt med i fremtiden

Endelig kan vores beboer i Afdeling 1 se frem til en lavere husleje og en bedre komfort i boligerne"

Ejendomsinspektør - Jørgen Jensen - Skagen Boligforening
Neogrid Technologies ApS
Niels Jernes Vej 10 - 9220 Aalborg øst - Danmark
+45 3065 4661 - info@neogrid.dk
CVR 32773818

© 2018 Neogrid Technologies ApS