Skip to main content

PreHeat Reference

Lejerbo – Roald Amundsens Vej, Aalborg

Lejerbo – Roald Amundsens Vej er bestående af 28 lejemål samt 3 varmecentraler.

PreHEAT energistyring har været idriftsat siden sommeren 2017, hvorefter styringen af rumvarme er overtaget af PreHEAT.

Nedenstående graf viser besparelsen med PreHEAT i fyringssæsonen 2018/2019 i forhold til samme måned før PreHEAT styring er monteret. De viste tal dækker fjernvarmeforbrug til opvarmning og er graddagekorrigeret med fyringssæsonen 2018-2019 som reference.

Før PreHEAT

Varmecentralerne var udstyret med et nyt og indreguleret Danfoss ECL Comfort 310 vejrkompenseringssystem, som regulerer fremløbstemperaturen baseret på en målt udetemperatur og en indstillet varmekurve. Temperaturen på det varme brugsvand reguleres af samme styring til at holde en konstant temperatur på 55°C.

Efter PreHEAT

Varmecentralerne er nu udstyret med PreHEAT vejrkompensering, som konstant tager højde for bygningens varmebehov. PreHEAT kombinerer dette med vejrprognoser for, at kunne forudse og beregne den mængde energi der skal bruges til, at opretholde en behagelig komfort i bygningen. Temperaturen på det varme brugsvand reguleres løbende for at reducere varmetabet fra rørene samt sikre mod Legionella bakterier i rørene og i veksleren.

Viceværter, Driftledere samt andre med interesse for systemets performance har nu adgang til, 24/7 at holde øje med, hvordan systemet kører eller få alarmer, hvis der skulle være indikationer på systemfejl. PreHEAT Dashboardet giver mulighed for at følge med i, hvor meget varme og varmt brugsvand hver af blokkene forbruger.

**Metoden brugt til dokumentationen er, at sammenligne forbruget måned for måned med 30% GUF (Graddage Uafhængigt Forbrug). Det vil sige, at 30% af forbruget sammenlignes direkte, mens de resterende 70% graddagekorrigeres til et normalår ifølge tal fra DMI.
 • Om Roald Amundsens Vej:

  28 lejemål – 3 varmecentraler
  Opført 1958 
  Bygget i teglsten og tag i tagpap

 • PreHeat installation:

  PreHEAT installeret 2017
  XXX kWh sparet energi
  XXX kg C02 sparet
  DKK XXX,- sparet
  xx% besparelse af det samlede fjernvarmeforbrug

Del dette projekt