Skip to main content
vores historie

vores historie

Neogrid Technologies ApS er en cleantech virksomhed, der arbejder med intelligent energivisualisering, overvågning og styring. Her udnytter man viden og erfaring fra trådløs kommunikationsteknologi til at udvikle Smart Grid løsninger.

Intelligent energivisualisering

Om Neogrid Technologies

Fra ide til virkelighed

Henrik Lund Stærmose og Per Dahlgaard Pedersen var tilbage i 2008 begge ansat hos Motorola i Aalborg. I december samme år lukkede alle Motorola’s afdelinger grundet krisen, og dermed stod Henrik og Per pludselig uden arbejde. Lukningen af Motorola blev dog Henrik og Pers springbræt til endelig, at føre drømmen om egen virksomhed ud i livet. Sammen med nogle tidligere kolleger fra Motorola startede de egen virksomhed indenfor informations- og kommunikationsteknologien.

Indledningsvis blev der afholdt mange møder rundt omkring i landet, og i den forbindelse kom det en fra gruppen for øre, at man i et frysehus, havde valgt at slukke for strømmen om natten, grundet høje elpriser. Heraf tog ideen om effektiv energistyring sin form. Energistyringsløsninger var dog ikke nyt på markedet, men de eksisterende løsninger var dyre og ikke særligt effektive. Med gruppens kompetencer og erfaringer så man straks en mulighed for, at bidrage med nyt perspektiv og nye løsninger indenfor smart grid.

Det gik fremad
Gruppen blev hjulpet på vej af et inkubatorprogram, hvor kontorfaciliteter, en mentorordning og vejledning, blev stillet til rådighed. Hen ad vejen begyndte den oprindelige gruppe at skrumpe ind. Nogle vendte tilbage til arbejdsmarkedet, mens andre i gruppen ikke helt var klar til, at forpligte sig til en opstartsvirksomhed. Henrik og Per troede dog så meget på ideen, at de som de eneste to, d. 1 marts 2010, grundlagde Neogrid Technologies ApS. Herefter kom den første kunde på banen og så gik det fremad.
Involveret i forskningsprojekter
Som følge af det første konsulent job, deltog Neogrid Technologies aktivt i mange forsknings- og samarbejdsprojekter. Nye regulativer og nye regler påvirkede imidlertid markedsforholdene i en sådan grad, at det resulterede i, at nogle projekter blev skrinlagt, og fokus blev lagt på nye. Samtidig blev den primære idé videreudviklet og justeret. Neogrids projektengagement forsatte gennem årerne og har været afgørende for den erfaring og viden, som i dag gør Neogrid Technologies enestående på dette særlige område.
logo for virksomheden Neogrid Technologies
Neogrid – Hvad betyder det?

Navne bærer identitet, hvilket Neogrid Technologies også gør. Lad os starte med det mest åbenlyse og herefter det mere interessante. ‘Technologies’ bidrager til forståelsen af hvad, det er vi arbejder med – teknologi, samt det, at vi laver mere end bare én teknologi – derfor flertalsform.

‘Grid’ giver endnu et fingerpeg om, hvad det er vi laver, da det skaber associationer til elnettet og smart grid. Lad os endelig kigge på den mere interessante del: “Neo” … Neo betyder ny eller det at give nyt liv, og her hentyder vi til det nye – fremtiden. Neo er også en forkortelse/akronym af “Nordjysk Energi Optimering”.

Desuden kan alle der kender The Matrix nikke genkendende til forkæmperen, der kæmper mod det etablerede system, og som bringer noget nyt til bordet. Neogrid Technologies bringer softwaren til bordet: udfordrer kobber og beton, der førhen var førende og herved bringes fremtiden til det etablerede status quo.

Teamet bag Neogrid
Henrik Lund Stærmose er Direktør hos Neogrid Technologies

Henrik Lund Stærmose

Direktør

“Siden 2009 har jeg brugt al min tid på, at starte en udviklingsvirksomhed med fokus på smarte energiløsninger, der understøtter fremtidens grønne energisystem og hjælper kunder med at spare energi.

Jeg har en kandidatgrad som civilingeniør og en Bachelor i administration og strategisk ledelse fra Aalborg Universitet. I mere end 10 år har jeg arbejdet indenfor den trådløse udviklingsindustri såsom Bosch, Siemens og Motorola, hvor vi udviklede mobiler.

Jeg er bosat i Aalborg med mine kone Carina, vores 3 børn samt vores hund Hugo.”

Per Dahlgaard Pedersen er Teknisk direktør hos Neogrid Technologies

Per Dahlgaard Pedersen

Teknisk direktør

“Jeg har en kandidat som civilingeniør og en bachelor i administration. Jeg har i mere end 20 år arbejdet indenfor den trådløse industri i flere udviklingscentre, såsom Dancall Radio, Bosch, Siemens og Motorola, hvor jeg lavede mobiltelefoner og tilbehør.

Siden 2009 har jeg arbejdet med it-løsninger, der understøtter energibesparelser og smart grid løsninger.

Jeg bor i Aalborg med min kone Anette, vores 3 børn samt vores hund Kai.”

logo for virksomheden Neogrid Technologies
Intelligent varmestyring – der understøtter den bæredygtige omstilling

Vi støtter FN’s verdensmål, fordi vi vil bidrage til en verden, som vi er glade for at give videre til kommende generationer.

Vi har ud fra de 17 verdensmål, fundet ind til hvor vi kan gøre en forskel og hvor virksomheden Neogrid, kan sætte sine spor i kampen mod klimaforandringerne.

Med vores prognosebaserede og intelligente energistyring PreHEAT, har vi mulighed for at skabe et mere bæredygtig energi, hos boligselvskaber, fjernvarmeværker, kontorbygninger og ikke mindst institutioner, ved blandt andet at reducere energispild.