Privatlivspolitik

Kunderelation

Dataansvarlig

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Neogrid Technologies ApS er dataansvarlig, og sikre, at dine persondata behandles i overenstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson:

Neogrid Technologies ApS
Att: Henrik Lund Stærmose
Adresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg

CVR: 32773818
Telefonnr.: 30654661
Mail: info@neogrid.dk
Website: www.neogrid.dk

Behandling af persondata

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata, herunder bl.a. kontaktpersoner hos jer.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevare dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretsmæssige formål. Det sker ved:

  • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
  • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
  • Administration af din relation til os

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os, Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type af data, der er nødvendig  at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollere, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterende, beder vi dig oplys os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører.

Sikkerhed

Adgang til dine data kræver en adgangskode og er begrænset til dem, der har et sagligt behov. Alle Computere, som er tilkoblet internettet, er forsynet med firewalls og automatisk viruskontrol.

Dine rettigheder

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du en ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx. hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser,

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, søger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Neogrid Technologies ApS
Niels Jernes Vej 10 - 9220 Aalborg øst - Danmark

+45 7223 4000 - info@neogrid.dk

CVR 32773818

Få en snak med en af vores energieksperter.