Skip to main content

Privatlivspolitik

Opdateret den 12-07-2022

Neogrid Technologies ApS (CVR-nr. 32773818) er dataansvarlig for de oplysninger som vi behandler om dig.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil kontakte os vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på: info@neogrid.dk eller +45 7223 4000

Behandling af persondata

For at vi kan imødekomme eventuelt indgåede aftaler med dig, så er det nødvendigt, at vi behandler oplysninger, som kan henføres til dig.

Kunder

Oplysninger

Kontaktoplysninger, betalingsoplysninger, ordre og fakturahistorik.

Formål

Behandling af dit køb og levering af vores ydelse. Administration af din relation til os.

Lovligt grundlag iht. Databe-skyttelsesforordningen

Opfyldelse af kontrakt (art. 6, stk. 1, litra b).

Sletning

Slettes 5 år + løbende år efter dit sidste køb jf. bogføringsloven.

Henvendelser via kontaktformular på hjemmeside

Oplysninger

Kontaktoplysninger

Formål

Besvare din henvendelse og håndtering af evt. efterfølgende relation til os.

Lovligt grundlag iht. Databe-skyttelsesforordningen

Interesseafvejning (art. 6, stk. 1, litra f) – det er i vores interesse at besvare henvendelser fra dig.

Sletning

Henvendelser slettes fra vores info mail efter 1 år.

Leverandører og samarbejdspartnere

Oplysninger

Kontaktoplysninger, betalingsoplysninger, ordre og fakturahistorik.

Formål

Behandling af vores køb/ydelser. Administration af din relation til os.

Lovligt grundlag iht. Databe-skyttelsesforordningen

Opfyldelse af kontrakt (art. 6, stk. 1, litra b).

Sletning

Slettes 5 år + løbende år efter vores sidste handel jf. bogføringsloven.

Jobansøgere

Oplysninger

Kontaktoplysninger, CV, ansøgning, eksamensbeviser og andet materiale du medsender.

Formål

Ansøgning og bilag bliver gennemlæst af relevante medarbejdere, med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Lovligt grundlag iht. Databe-skyttelsesforordningen

Interesseafvejning (art. 6, stk. 1, litra f) – det er i vores interesse at opbevare din ansøgning så vi evt. kan indkalde dig til samtale.

Sletning

Opfordrede ansøgninger gemmes indtil den rette kandidats prøveperiode er udløbet, eller maksimalt 6 mdr. Uopfordrede relevante ansøgninger gemmes i 6 måneder. Ønsker vi at gemme ansøgningen yderligere beder vi om dit samtykke hertil.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage, ved at henvende dig til os på info@neogrid.dk

Besøgende på hjemmesiden

Oplysninger

IP-adresse, cookiepræferencer.

Formål

Forbedring af indhold på hjemmesiden, analyse, statistik og markedsføring.

Lovligt grundlag iht. Databe-skyttelsesforordningen

Samtykke (art. 6, stk. 1, litra a).

Sletning

Se sletteperiode for hver cookie under cookiepolitikken, som findes ved at klikke på cookie-banneret nederst i højre hjørne af siden.

Videregivelse af oplysninger

Vi anvender en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. I relevante tilfælde videregives data til banker, inkasso, fragtfirmaer, revisor etc.

Vi anvender kun databehandlere i EU, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyttes:

Microsoft Inc:

  • Microsoft Office 365: Leverandør af officepakken. Aftalevilkår findes her.
  • LinkedIn: Virksomhedsprofil på Linkedin. Aftalevilkår findes her.

Google Inc:

  • Google Analytics: Statistik på hjemmesiden. Aftalevilkår findes her.

Når vi samarbejder med leverandører i lande uden for EU, benytter vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontrakter (SCC) som overførselsgrundlag, med supplerende foranstaltninger. Det sikrer de fornødne garantier for beskyttelsen af dine oplysninger.

Dine rettigheder

Du har, efter databeskyttelsesforordningen, en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os, på kontaktoplysninger ovenfor under punktet ”Kontaktoplysninger”.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under punktet ”Kontaktoplysninger”.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, ændre dette ikke på, at vi lovligt har behandlet dine personoplysninger fra det tidspunkt, hvor du gav dit samtykke og op til tidspunktet for din tilbagetrækning.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Vi gemmer dokumentation for afgivne samtykker i 2 år efter det er tilbagetrukket.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få ukorrekte oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.