Skip to main content

PreHeat Reference: Energibesparelse med “SMART AUTOTUNNING” 

“SMART AUTOTUNING” skaber bedre afkøling og energibesparelser

Energibesparelse med "SMART AUTOTUNNING" hos Gadehavegård

DOMEA – Danske Funktionæres Boligselskab – Gadehavegård – Høje Taastrup

COWI, som har som rådgiver vurderet at der kunne være et yderligere potentiale i energioptimering af nye varmecentraler, med ”Smart Autotuning” af fremløbstemperaturen, med grundlag i data fra Vejrprognoser.

Efter COWI´s screening af markedet i Norden faldt leverandørvalget på Neogrid Technologies, med vores PreHEAT løsning ud fra reference-grundlaget, samt funktionaliteten på PreHEAT Cloud Platformen.

I Efteråret 2018 påbegyndte Neogrid og COWI et testprojekt i 6 af de 19 boligblokke i Gadehavegård.

Hen over vinteren blev der foretaget en række tests med PreHEAT´s Vejrprognosestyring, som kunne dokumentere en yderligere energibesparelse på 11% af det samlede fjernvarmeforbrug til varme og varmt brugsvand og en bedre afkøling på 5 °C.

Dette resulterede i en beslutning om udrulning af PreHEAT i alle 19 boligblokke, 3 vaskerier og fælleshus.

 • Gadehavegård:

  986 lejemål – 19 boligblokke – 19 varmeinstallationer
  Opført 1981
  Bygget i mursten og tag i tegl

 • Energibesparelse pr år::

  825.000 kWh 
  482.000 DDK
  11% besparelse af det samlede fjernvarmeforbrug

  CO2 reduction 70.000 kg 

 • Energiklasse:

  B

Del dette projekt
Energibesparelser ved energioptimering

ENERGIBESPARELSE  

Energibesparelse på 11% med "SMART AUTOTUNNING" hos Gadehavegård

PreHEAT har efter implementeringen på fjernvarmeanlægget, skabt en energibesparelse på 11% af det samlede fjernvarmeforbrug til varme og varmt brugsvand

ROI tilbagebetalingstid ved energioptimering

TILBAGEBETALING

Energibesparelse med "SMART AUTOTUNNING" hos Gadehavegård med en tilbagebetalingstid på under 5 år

På baggrund af energioptimeringen på 11%, kunne deres ROI – Tilbagebetalingstid bringes ned til blot 3 år. 

CO2 reduction ved energioptimering

REDUCERET CO2

Energibesparelse med "SMART AUTOTUNNING" hos Gadehavegård skaber CO2 reduktion og derved en mere bæredygtig energi.

Efter implementeringen af PreHEAT, er det nu blevet muligt at reducere deres CO2 med 70.000 kg, hvilket understøtter deres ønske om en grønnere profil.

Før PreHEAT

Gadehavegård afdelingen har henover 2018 gennemført en større renovering af distributionsnettet mellem bygningerne, samt installeret 19 helt nye varmecentraler med Danfoss ECL Comfort 310 styringer i samarbejde med Tåstrup Fjernvarme.

Efter PreHEAT

For at kunne optimere komforten og indeklimaet, har man i alle lejligheder opsat indeklimamålere, så både den enkelte beboer og ejendomskontoret har mulighed for at følge med i om indeklimaet er godt og sundt.

PreHEAT har efter implementeringen på fjernvarmeanlægget i Gadehavegård, skabt en driftsoptimering med virkningsgrader og forbrug på de enkelte varmecentraler, hvor indeklima og afkøling kan spores tilbage til enkelte lejligheder.

Driftsmæssigt sikrer PreHEAT at lejlighederne får tilført netop den energi der er nødvendigt, uden at gå på kompromis med komforten.

Ifølge Ejendomsmester Tom Axelsen, har driftspersonalet sparet op mod 90% af de fysiske besøg i boligerne efter beboerklager.

Det fulde potentiale af det nye PreHEAT Intelligente prognosebaseret energistyringssystem er endnu ikke helt afdækket, men ud fra de resultater, som der allerede er afdækket, tyder det på at der er en række supplerende fordele, i forhold til at tilgå fejlfinding på varmeinstallation og varmt brugsvand og dermed skabe en mere proaktiv udbedring af fejl og mangler.

PreHEAT er et omkostningseffektivt energistyringssystem til optimering af fjernvarmeanlæg.

“Adgangen til digitale data (i et samlet overblik via preHEAT) har medført, at ejendomskontoret har sparet op mod 90 procent af de fysiske besøg i boligerne efter beboerklager.

Ejendomskontoret kan f.eks. hurtigt tjekke, om en beboerklage skyldes, at der er fysiske afvigelser fra det aftalte indeklima, eller om beboerne føler, at der er for koldt, fordi systemets automatiserede drift medfører, at radiatorerne bliver kolde, når der ikke er behov for at tilføre varme.

Gadehavegårds medarbejdere har på denne måde fået frigjort ressourcer fra overvågning af driften af varmesystemet, som nu kan bruges til bedre beboerservice.”

Ejendomsmester – Tom Axelsen –  Gadehavegårds ejendomskontor & Projektleder – Anton Ahnfelt-Rønne – Domea