Skip to main content
Boligselskaber

DINE KOLLEGAER FORTÆLLER

Kundereferencer, Læs om energioptimering, energibesparelser og driftsoptimeringer, som nogle af de effekter der er blevet skabt ved implementeringen af PreHEAT.

Prognosebaseret Varmestyring 

Frederikshavn boligforening – afd 12 Håndbæk

Frederikshavn Boligforening afdeling 12 bruger i dag Neogrid PreHEAT i afdelingens 16 varmecentraler. Det betyder, at beboerne i de i alt 460 lejemål i afdelingen allesammen drager fordele af intelligent energistyring, som optimerer på både energiforbrug og afkøling.

Energibesparelse med “SMART AUTOTUNNING”

Domea – Gadehavegård

COWI, som har som rådgiver vurderet at der kunne være et yderligere potentiale i energioptimering af nye varmecentraler, med ”Smart Autotuning” af fremløbstemperaturen, med grundlag i data fra Vejrprognoser.

Efter COWI´s screening af markedet i Norden faldt leverandørvalget på Neogrid Technologies, med vores PreHEAT løsning ud fra reference-grundlaget, samt funktionaliteten på PreHEAT Cloud Platformen.

Prognosebaseret Varmestyring 

Skagen Boligforening

Skagen boligforening har i en periode arbejdet med initiativer for at skærpe sin grønne profil på energisiden og i den forbindelse vurderet forskellige løsninger til at opgradere driften af afdelingens 11 varmecentraler.

De oprindelige Clorius styringer med vejrkompensering havde et behov for en opgradering, så spørgsmålet var om man skulle vælge en traditionel vejrkompenseringsløsning igen eller om man skulle tænke nyt, som kunne giver lejerne en besparelse på varmeregningen.

Få mere information om intelligent energistyring til boligblokke

Start din energioptimering i dag

Få en snak med en af vores energieksperter og hør mere om hvordan PreHEAT kan hjælpe dig med at forbedre indeklimaet i din boligforening og samtidig reducere energiomkostningerne.

“Vi fik installeret PreHEAT og opsat målestationer i yderområder i boligerne, hvilket har vist særdeles lovende resultater. 

Vi forventer således at reducere vores udledning af CO2 med omkring 30 tons om året. Desuden forventer vi at være på forkant med de krav til besparelser, som den almene boligsektor ganske givet vil blive mødt med i fremtiden

Endelig kan vores beboer i Afdeling 1 se frem til en lavere husleje og en bedre komfort i boligerne”

EJENDOMSINSPEKTØR – JØRGEN JENSEN – SKAGEN BOLIGFORENING

“Vores driftspersonale har sparet op mod 90% af de fysiske besøg i boligerne efter beboerklager.

Det fulde potentiale af det nye PreHEAT Intelligente prognosebaseret energistyringssystem er endnu ikke helt afdækket, men ud fra de resultater, som der allerede er afdækket, tyder det på, at der er en række supplerende fordele i forhold til at tilgå fejlfinding på varmeinstallation og varmt brugsvand”

EJENDOMSMESTER – TOM AXELSEN – GADEHAVEGÅRD, HØJE TAASTRUP

vores kunder

  • Boligselskabet Domea
  • Skagen Boligforening
  • Lejerbo boligforening
  • Himmerland Boligforening
  • Alabu Bolig