Boligselskaber

DINE KOLLEGAER FORTÆLLER

Kundereferencer, Læs om energioptimering, energibesparelser og driftsoptimeringer, som nogle af de effekter der er blevet skabt ved implementeringen af PreHEAT.

Kundereference - Domea - Gadehavegård Energibesparelse med "SMART AUTOTUNNING"
Energibesparelse med “SMART AUTOTUNNING”

Domea – Gadehavegård

COWI, som har som rådgiver vurderet at der kunne være et yderligere potentiale i energioptimering af nye varmecentraler, med ”Smart Autotuning” af fremløbstemperaturen, med grundlag i data fra Vejrprognoser.

Efter COWI´s screening af markedet i Norden faldt leverandørvalget på Neogrid Technologies, med vores PreHEAT løsning ud fra reference-grundlaget, samt funktionaliteten på PreHEAT Cloud Platformen.

Prognosebaseret Varmestyring 

Skagen Boligforening

Skagen boligforening har i en periode arbejdet med initiativer for at skærpe sin grønne profil på energisiden og i den forbindelse vurderet forskellige løsninger til at opgradere driften af afdelingens 11 varmecentraler.

De oprindelige Clorius styringer med vejrkompensering havde et behov for en opgradering, så spørgsmålet var om man skulle vælge en traditionel vejrkompenseringsløsning igen eller om man skulle tænke nyt, som kunne giver lejerne en besparelse på varmeregningen.

Kundereference - Skagen Boligforening Prognosebaseret Varmestyring

Start din energioptimering i dag

Få en snak med en af vores energieksperter og hør mere om hvordan PreHEAT kan hjælpe dig med at forbedre indeklimaet i din boligforening og samtidig reducere energiomkostningerne.

“Vi fik installeret PreHEAT og opsat målestationer i yderområder i boligerne, hvilket har vist særdeles lovende resultater. 

Vi forventer således at reducere vores udledning af CO2 med omkring 30 tons om året. Desuden forventer vi at være på forkant med de krav til besparelser, som den almene boligsektor ganske givet vil blive mødt med i fremtiden

Endelig kan vores beboer i Afdeling 1 se frem til en lavere husleje og en bedre komfort i boligerne”

EJENDOMSINSPEKTØR – JØRGEN JENSEN – SKAGEN BOLIGFORENING

vores kunder

 • Boligselskabet Domea
 • Skagen Boligforening
 • Lejerbo boligforening
 • Himmerland Boligforening
 • Alabu Bolig
  Neogrid Technologies ApS
  Niels Jernes Vej 10 - 9220 Aalborg øst - Danmark

  +45 7223 4000 - info@neogrid.dk

  CVR 32773818

  Få en snak med en af vores energieksperter.