Skip to main content

Vores bidrag til FN´s VERDENSMÅL

Vi støtter FN’s verdensmål, fordi vi vil bidrage til en verden, som vi er glade for at give videre til kommende generationer.

Vi understøtter den bæredygtige omstilling

Bæredygtig energi

Formålet med vores prognosebaserede og intelligente energistyring PreHEAT er, at bygninger og forbrugere bliver mere energieffektive og -fleksible. Bygningerne er således bedre egnet til at integrere energi fra vedvarende kilder i energisystemet.

PreHEAT leverer efterspurgt energifleksibilitet

Bygninger er bedre egnet til integration af vedvarende energikilder

Forbedring af bygningens energieffektivitet 

Industri – innovation og infrastruktur

Ved hjælp af vores PreHEAT løsning, understøtter vi overgangen til et mere intelligent og effektivt energisystem. Desuden bidrager vores innovative løsninger til en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Opgradering af varmeinfrastruktur til intelligent og energieffektivt system

Effektiv udnyttelse af ressourcer

Opgradering af tekniske kapaciteter

ansvarligt forbrug og produktion

Vores PreHEAT-system gør forbrugerne bevidste omkring, hvordan de forbruger energi. Dermed understøtter systemet forbrugere og bygningsdriften i at tage mere ansvar for bygningens energiforbrug. Samtidig reducerer systemet automatisk energispild i bygningen.

Gøre forbrugerne opmærksomme på deres energiforbrug gennem PreHEAT

Rådgivning af forbrugerne og driftsoperatører om reduktion af energiforbrug

klimaindsats

Vores teknologi til energieffektiv drift af bygninger, er en central komponent i omstillingen til et bæredygtigt energisystem og sikrer derved at CO2-udledningerne reduceres.

Tilbyde konkrete løsninger til at reducere CO2-udledning

Bidrag til omstilling til et bæredygtigt energiproduktionssystem

Partnerskaber for handling

For at nå verdensmålene, samarbejder vi med offentlige og private partnere. Det gør vi ved at deltage i nationale og internationale forskningsprojekter indenfor energisektoren.

Deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter

Fremme af offentlige og private partnerskaber gennem samarbejde

Vores mål – samlet et sted

Vi har samlet vores 5 verdensmål på en simple flyer, som du har mulighed for at downloade her.

logo for virksomheden Neogrid Technologies
Intelligent varmestyring – der understøtter den bæredygtige omstilling

Vi støtter FN’s verdensmål, fordi vi vil bidrage til en verden, som vi er glade for at give videre til kommende generationer.

Vi har ud fra de 17 verdensmål, fundet ind til hvor vi kan gøre en forskel og hvor virksomheden Neogrid, kan sætte sine spor i kampen mod klimaforandringerne.

Med vores prognosebaserede og intelligente energistyring PreHEAT, har vi mulighed for at skabe et mere bæredygtig energi, hos boligselvskaber, fjernvarmeværker, kontorbygninger og ikke mindst institutioner, ved blandt andet at reducere energispild.

FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling