Skip to main content
 • PreHEAT Energistyringssystem – Neogrid Software

  INTELLIGENT ENERGISTYRING AF BYGNINGS VARMEFORBRUG

  Få økonomiske og energimæssige besparelser med PreHEAT – en selvlærende Smart Energy-løsning, der enkelt tilføjes bygningens eksisterende varmecentral.
  Ud over prognosestyret varmestyringsautomatik, er der adgang til avanceret overvågning af installationen via brugervenligt dashboard.

 • PreHEAT til varmepumper

  Skab energibesparelser på din varmepumpe

  Med en sammekobling mellem din varmepumpe og et PreHEAT energistyringssystem bliver det muligt for os at udnytte dine data til en optimeret planlægning og beregning af dit energiforbrug.

  Vi sikre, at du får et setup, så du kan drage fordel af den prognosebaserede energistyring.

 • PreHeat Fjernvarme

  Energioptimering af fjernvarme

  Med et PreHEAT prognosebaseret energistyringssystem, kan du skabe en energioptimering af dit fjernvarmeanlæg på både varme og varmt brugsvand, samt skabe en driftsoptimering på styringen af hele energisystemet.

selvlærende Smart Energy-løsning

Boligselskaber

Energibesparelser, driftoptimering og ikke mindst effektivisering af hele det samlede fjernvarmeanlæg, skaber et bedre indeklima unden at gå på kompromis med varmen og det varme vand

Fjernevarmeværker

Med en styring og overvågning af frem- og tilbageløbstemperaturen, hos fjernvarmeværket kan vi skabe en større energibesparelse, som både gavner fjernvarmeværket og forbrugeren.

Kontorbygninger

I kontorbygninger er der mange uafhængige energiinstallationer, som med
PreHEAT kan samles, overvåges og styres og derved skabe energibesparelser i bygningen.

Institutioner

Med vores intelligente energistyring, PreHEAT, i f.eks. daginstitutioner, kan den daglige opvarmningsperiode dagligt tilpasses ud fra bygningen behov samt vejrprognoser og derved skabes mulighed for lavere energiforbrug.  

Neogrid Software

NEOGRID TECHNOLOGIES

Neogrid Technologies ApS er en cleantech virksomhed, der arbejder med intelligent energivisualisering, overvågning og styring. Her udnytter man viden og erfaring fra trådløs kommunikationsteknologi til at udvikle Smart Grid løsninger.

Vi udvikler intelligente prognosebaserede energistyringsystemer til stor fordel for både forbrugere, energiselskaber og andre aktører. Vi gør energistyring mulig for husejere samt overvågning i stor skala ved, at udbyde optimeret individuel og aggregeret styring. 

begynd din energioptimering allerede i dag

Bliv klædt på til optimering af dit energisystem og skab energibesparelser.
Vi er klar til at præsentere PreHEAT for dig, så book en præsentation allerede i dag.

Markant varmebesparelse på vej til 1.800 københavnerlejligheder

Takket være intelligent driftsovervågning og -styring af varmeforbruget er omkring 1.800 lejligheder i Storkøbenhavn stærkt på vej til markante energibesparelser. Fælles for lejlighederne er, at de ligger i cirka 45 ejendomme ejet af PFA Ejendomme og administreret af Capital Investment A/S – og at de alle for nylig har fået installeret intelligent varmestyring. ”Beslutningen om […]

Klimateknologi – det gode indkøb og samarbejde

I samarbejde med DigitalLead deltager vi i 3 timers meet up for kommuner, virksomheder og offentlige organistationer. Formålet er styrkelse af vidensniveauet of højteknologiske løsninger der bidrager med konkret klimahandling. Vores key account manager Michael Sand giver vores konkrete bud på løsninger indenfor intelligent energistyring baseret på bygningsdata og styring ud fra vejrprognoser. Med direkte […]

Pressemeddelelse: aab boligudlejning sparer 10-20 procent på varmen

Rundt om i landets godt 500 almene boligforeninger er der generelt stort fokus på energiforbrug. Og det er bestemt ikke kommet mindre i søgelyset efter den seneste tids voldsomme prisstigninger. Hos aab boligudlejning i Skive er man dog gået et skridt videre mod langt bedre forbrugsstyring, idet man har installeret en intelligent energistyringsløsning fra den […]

PreHEAT til Varmepumper

Varmepumper og prognosebaseret energistyring

Med implementering af et PreHEAT prognosebaseret energistyringssystem i din varmepumpe, bliver det muligt for os og for dig at udnytte dine data til en optimeret planlægning og beregning af energiforbruget. 

Uafhængig af typen på din varmepumpe, får du et passende setup, som kan hjælpe dig til, at drage fordel af den prognosebaserede energistyring.

PreHEAT til fjernvarme

Fjernvarme og energioptimering

Få implementeret et PreHEAT energistyringsystem, på din fjernvarmeanlæg og skab overblik og justering af varmeforbruget og dit varme brugsvand.

Med PreHEAT skabes der et fokus på energioptimering, driftsoptimering og energibesparelser, som i sidste ende skaber en komplet energieffektivisering af hele varmeanlægget og en energibesparelse på 10-20%

Internship

Studieprojekter hos Neogrid

HVAD KAN VI TILBYDE DIG SOM STUDERENDE

Læser du lige nu på Universitet eller er du igang med en overbyggende diplomuddannelse eller erhvervsakademiuddannelse, så har du nu  mulighed for blive en del af teamet hos Neogrid Technologies.

Vi tilbyder dig muligheden for at arbejde med en række cases, hvor du får mulighed for, i tæt samarbejde med ingeniører, software- og forretningsudvikler, at arbejde innovativt og dybdegående med en række problemstillinger, som bliver uddelt herfra.

logo for virksomheden Neogrid Technologies
Intelligent varmestyring – der understøtter den bæredygtige omstilling

Vi støtter FN’s verdensmål, fordi vi vil bidrage til en verden, som vi er glade for at give videre til kommende generationer.

Vi har ud fra de 17 verdensmål, fundet ind til hvor vi kan gøre en forskel og hvor virksomheden Neogrid, kan sætte sine spor i kampen mod klimaforandringerne.

Med vores prognosebaserede og intelligente energistyring PreHEAT, har vi mulighed for at skabe et mere bæredygtig energi, hos boligselvskaber, fjernvarmeværker, kontorbygninger og ikke mindst institutioner, ved blandt andet at reducere energispild.