• PreHEAT Energistyringssystem – Neogrid Software

  INTELLIGENT ENERGISTYRING AF BYGNINGS VARMEFORBRUG

  Få økonomiske og energimæssige besparelser med PreHEAT – en selvlærende Smart Energy-løsning, der enkelt tilføjes bygningens eksisterende varmecentral.
  Ud over prognosestyret varmestyringsautomatik, er der adgang til avanceret overvågning af installationen via brugervenligt dashboard.

 • PreHEAT til varmepumper

  Skab energibesparelser på din varmepumpe

  Med en sammekobling mellem din varmepumpe og et PreHEAT energistyringssystem bliver det muligt for os at udnytte dine data til en optimeret planlægning og beregning af dit energiforbrug.

  Vi sikre, at du får et setup, så du kan drage fordel af den prognosebaserede energistyring.

 • PreHeat Fjernvarme

  Energioptimering af fjernvarme

  Med et PreHEAT prognosebaseret energistyringssystem, kan du skabe en energioptimering af dit fjernvarmeanlæg på både varme og varmt brugsvand, samt skabe en driftsoptimering på styringen af hele energisystemet.

selvlærende Smart Energy-løsning

Boligselskaber

Energibesparelser, driftoptimering og ikke mindst effektivisering af hele det samlede fjernvarmeanlæg, skaber et bedre indeklima unden at gå på kompromis med varmen og det varme vand

Fjernevarmeværker

Med en styring og overvågning af frem- og tilbageløbstemperaturen, hos fjernvarmeværket kan vi skabe en større energibesparelse, som både gavner fjernvarmeværket og forbrugeren.

Kontorbygninger

I kontorbygninger er der mange uafhængige energiinstallationer, som med
PreHEAT kan samles, overvåges og styres og derved skabe energibesparelser i bygningen.

Institutioner

Med vores intelligente energistyring, PreHEAT, i f.eks. daginstitutioner, kan den daglige opvarmningsperiode dagligt tilpasses ud fra bygningen behov samt vejrprognoser og derved skabes mulighed for lavere energiforbrug.  

Neogrid Software

NEOGRID TECHNOLOGIES

Neogrid Technologies ApS er en cleantech virksomhed, der arbejder med intelligent energivisualisering, overvågning og styring. Her udnytter man viden og erfaring fra trådløs kommunikationsteknologi til at udvikle Smart Grid løsninger.

Vi udvikler intelligente prognosebaserede energistyringsystemer til stor fordel for både forbrugere, energiselskaber og anden aktører. Vi gør energistyring mulig for husejere samt overvågning i stor skala ved, at udbyde optimeret individuel og aggregeret styring. 

begynd din energioptimering allerede i dag

Bliv klædt på til optimering af dit energisystem og skab energibesparelser.
Vi er klar til at præsentere PreHEAT for dig, så book en præsentation allerede i dag.

PreHEAT – Anti Legionella

Vi oplever et stigende fokus på håndtering og dokumentation af Legionella i boligforeninger. Legionellabakterier trives og formerer sig i vandtemperaturer mellem 20°C og 50°C. Under optimale forhold kan Legionellabakterier formere sig fra uskadeligt niveau til sundhedsskadeligt høje koncentrationer på mindre end fem døgn. I boligforeninger hvor vandinstallationen er af ældre dato, kan det være en […]

Praktikanter med højt kompetenceniveau

Neogrid velkommer altid ny viden og dygtige mennesker.Derfor ligger det os meget naturligt at samarbejde med praktikanter med forskellige spændende baggrunde. Vi har her i efteråret sagt velkommen til både Rikke fra Aalborg Universitet og Rasmus fra UCN. Rikke Plovmand Christensen: er i gang med 9. semester på kandidaten tekno–antropologi på Aalborg Universitet. Som teknoantropolog […]

Vi styrker virksomheden med 4 nye medarbejdere

Øgede aktiviteter og videreudvikling af intelligent energioptimering betyder også flere medarbejdere. Vi byder velkommen til Martin, Alex, Anders og Cecilie.

PreHEAT til Varmepumper

Varmepumper og prognosebaseret energistyring

Med implementering af et PreHEAT prognosebaseret energistyringssystem i din varmepumpe, bliver det muligt for os og for dig at udnytte dine data til en optimeret planlægning og beregning af energiforbruget. 

Uafhængig af typen på din varmepumpe, får du et passende setup, som kan hjælpe dig til, at drage fordel af den prognosebaserede energistyring.

PreHEAT til fjernvarme

Fjernvarme og energioptimering

Få implementeret et PreHEAT energistyringsystem, på din fjernvarmeanlæg og skab overblik og justering af varmeforbruget og dit varme brugsvand.

Med PreHEAT skabes der et fokus på energioptimering, driftsoptimering og energibesparelser, som i sidste ende skaber en komplet energieffektivisering af hele varmeanlægget og en energibesparelse på 10-20%

Internship

Studieprojekter hos Neogrid

HVAD KAN VI TILBYDE DIG SOM STUDERENDE

Læser du lige nu på Universitet eller er du igang med en overbyggende diplomuddannelse eller erhvervsakademiuddannelse, så har du nu  mulighed for blive en del af teamet hos Neogrid Technologies.

Vi tilbyder dig muligheden for at arbejde med en række cases, hvor du får mulighed for, i tæt samarbejde med ingeniører, software- og forretningsudvikler, at arbejde innovativt og dybdegående med en række problemstillinger, som bliver uddelt herfra.

logo for virksomheden Neogrid Technologies
Intelligent varmestyring – der understøtter den bæredygtige omstilling

Vi støtter FN’s verdensmål, fordi vi vil bidrage til en verden, som vi er glade for at give videre til kommende generationer.

Vi har ud fra de 17 verdensmål, fundet ind til hvor vi kan gøre en forskel og hvor virksomheden Neogrid, kan sætte sine spor i kampen mod klimaforandringerne.

Med vores prognosebaserede og intelligente energistyring PreHEAT, har vi mulighed for at skabe et mere bæredygtig energi, hos boligselvskaber, fjernvarmeværker, kontorbygninger og ikke mindst institutioner, ved blandt andet at reducere energispild.

Neogrid Technologies ApS
Niels Jernes Vej 10 - 9220 Aalborg øst - Danmark
+45 3065 4661 - info@neogrid.dk
CVR 32773818

Få en snak med en af vores energieksperter.


© 2021 Neogrid Technologies ApS