Skip to main content

PreHEAT Kunde Reference: Prognosebaseret varmestyring

Skagen Boligforening sparer stort på prognosebaseret varmestyring

Prognosebaseret varmestyring hos Skagen boligforening

SKAGEN BOLIGFORENING – Afdeling 1

Skagen boligforening har i en periode arbejdet med initiativer for at skærpe sin grønne profil på energisiden og i den forbindelse vurderet forskellige løsninger til at opgradere driften af afdelingens 11 varmecentraler.

De oprindelige Clorius styringer med vejrkompensering havde et behov for en opgradering, så spørgsmålet var om man skulle vælge en traditionel vejrkompenseringsløsning igen eller om man skulle tænke nyt, som kunne giver lejerne en besparelse på varmeregningen.

Med den prognosebaseret energistyring PreHEAT, var det vurderingen at man både fik en fremtidssikker løsning som kunne skabe energibesparelser for lejerne, men også reducere CO2 udledning og ikke mindst sikrede en central driftsoptimering af alle fjernvarmecentraler.

 • Skagen Boligforening:

  295 lejemål – 13 boligblokke – 11 varmeinstallationer
  Opført 1943 – Renoveret 1995
  Bygget i mursten og tag i tegl

  Energirenovering i 2018

 • Energibesparelse pr år::

  2300.00 kWh 
  115.000 DDK
  15% besparelse af det samlede fjernvarmeforbrug

  CO2 reduction 33.800 kg  

 • Energiklasse:

  B

Del dette projekt
Energibesparelser ved intelligent energistyring

ENERGIBESPARELSE  

Prognosebaseret varmestyring hos Skagen Boligforening, skaber energibesparelser

PreHEAT har efter implementeringen på fjernvarmeanlægget, skabt en energibesparelse på 15% af det samlede fjernvarmeforbrug til varme og varmt brugsvand

ROI tilbagebetalingstid ved intelligent energistyring

TILBAGEBETALING

Prognosebaseret varmestyring hos Skagen Boligforenings med en ROI tilbagebetalingstid på under 5 år

På baggrund af energioptimeringen på 15%, kunne deres ROI – Tilbagebetalingstid bringes ned til blot 3 år. 

CO2 reduction ved intelligent energistyring

REDUCERET CO2

Prognosebaseret varmestyring hos Skagen Boligforening har CO2 reduktion, som kan hjælpe dig til en mere bæredygtig energistyring

Efter implementeringen af PreHEAT, er det nu blevet muligt at reducere deres CO2 med 33.800 kg, hvilket understøtter deres ønske om en grønnere profil.

Før PreHEAT

Fjernvarmecentraler hos Skagen Boligforening Afd.1 var tidligere udstyret med et Clorius vejrkompenseringsanlæg. I forbindelse med valg af ny energistyring, vurderedes det at muligheden for at genanvende motorventiler til varme og varmt vand, var en mulighed med den nye PreHEAT Energistyring.

Ved valg af energistyring havde Ejendomsinspektør Jørgen Jensen et ønske om online automatisering for aflæsning af Hovemålere og Varmtvandsmålere, samt advisering om tendenser til dårlig afkøling, som PreHEAT Cloud løsninger giver et overblik over.

Efter PreHEAT

Efter installering af den prognosebaserede bygningsstyring i foråret 2018, har resultater frem til forår 2019 vist en energibesparelse på det samlede fjernvarmeforbrug på 15 %.

Ligeledes skal driftspersonalet ikke længere rundt og aflæse målere, – det sker nu automatisk, og PreHEAT Cloud holder øje med evt. uhensigtsmæssigt drift/ forbrug, som dårlig afkøling, “hængende” ventiler og virkningsgrad på Vekslere / Beholdere etc.

Indsigelser fra beboere er elimineret, som følge af den dynamiske styring af fremløbstemperaturer efter bygningens reelle behov, hvilket også betyder at driftspersonale fremover ikke skal ud i varmecentralerne og justere varmekurver afhængig af årstiderne.

Som resultat af automatiseringen med PreHEAT løsningen, har Skagen Boligforening outsourcet driftsovervågning til Neogrid Technologies, som adviserer boligforeningens driftspersonale eller det tilknyttede VVS-service firma uden for normal arbejdstid, hvis de skal foretage sig noget.

“Vi fik installeret PreHEAT og opsat målestationer i yderområder i boligerne, hvilket har vist særdeles lovende resultater. 

Vi forventer således at reducere vores udledning af CO2 med omkring 30 tons om året. Desuden forventer vi at være på forkant med de krav til besparelser, som den almene boligsektor ganske givet vil blive mødt med i fremtiden

Endelig kan vores beboer i Afdeling 1 se frem til en lavere husleje og en bedre komfort i boligerne”

Ejendomsinspektør – Jørgen Jensen – Skagen Boligforening