Skip to main content

HVORFOR PREHEAT ?

Hvad er det der gør at PreHEAT er det helt rigtige for dig at implementere i din bolig og hvordan kan PreHEAT hjælpe dig med at energioptimere og skabe energibesparelser, samtidig med at du også minimere dit CO2 udslip. 

bedre forståelse af dit energiforbrug

energioptimering

Når en PreHEAT styring installeres, sørger vi for at der bliver lavet en optimering af alle de gældende elementer i varmeanlægget, så de er optimeret og det hele kan snakke sammen og sammen være med til at skabe en energioptimering af varmeforbruget.

Investeringsafkast

Som regel vil dit investeringsafkast først begynde at vise sig efter 8-10 år, når du foretager en større energioptimering , men i en investering som PreHEAT, som allerede det første år kan skabe energibesparelser, vil du inden 5 år, måske endda inden 3 år, kunne se dit investeringsafkast. 

Bæredygtig energi

Tiden er inde til, at vi alle skal tænke grønnere og mere bæredygtige tiltag ind i det daglige. Hos Neogrid arbejder vi på at skabe energibesparelser, gennem intelligent energistyring, som kan hjælpe dig med at skabe en grønnere profil.

ENERGIBESPARELSE

På baggrund af bygningens energibehov og vejrprognoser, kan du ved implementering af PreHEAT opnå en energibesparelse på 10-20% af dit samlede fjernvarmeforbrug til varme og varmt brugsvand.

prognosebaseret energistyring til hjemmet

PreHEAT er en intelligent og selvlærende prognosebaseret løsning, der ser frem i tid og baserer forbrug på vejrprognoser.

PreHEAT sikrer en mere energieffektiv bolig, ved at reducere og udnytte din varme bedre uden at gå på kompromis med komforten. PreHEAT styrer energien i huset baseret på vejrprognoser, viden om huset samt klimamålinger hvilket sikrer mod overophedning og varmetab.

Forbruget reduceres med op til 20% afhængig af husets beskaffenhed. De største besparelser opnås i huse med lavere energi mærke, da prognosestyringen sikrer en meget bedre udnyttelse af energien.

Selvlærende prognose system

PreHEAT oparbejder viden omkring husets termiske egenskaber såsom isoleringsgrad, husets påvirkning af sol, vind og udetemperatur på indeklima samt brugsadfærden i huset.

PreHEAT kombinerer dette med vejrprognoser for, at kunne forudse og beregne den mængde energi der skal bruges til, at opretholde en behagelig komfort i huset. Prognosestyringen reducerer varmetab, så du sparer penge.

Vejrkompensering er en metode til, at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov baseret på udetemperaturen.

begynd din energioptimeringen allerede idag

Få en snak med en af vores energieksperter og høre hvad det er vi kan gøre hos dig.
Giv os et kald eller send os en besked så skal vi nok ringe dig op.

selvlærende styring, energivisualisering og driftsovervågning

Nem Installation – nem at bruge

PreHEAT er et Add on energistyringsystem, som kan snakke sammen med stort set alle typer af varmeinstallationer, derfor kræver det også et begrænset indgreb, at installere PreHEAT på din varmeinstallation.

Der er ikke behov for besværlige indgreb i selve varmesystemet. Installationen kræver kun en ny thermostat. Da systemet er selvlærende, foretager systemet selv driftsoptimering.

Ligelede er det nemt at lave indstillinger i appen som f.eks. natsænkning eller sænke temperaturen, når ingen er hjemme. PreHEAT kan også indstilles, så huset er opvarmet når familien vender tilbage fra arbejde eller en længere ferie.

Farvel til manuel styring

PreHEAT holder løbende øje med bygningens forbrugsmønster henover døgnet. På baggrund af disse data, kombineret med vejrprognosen, regulerer PreHEAT automatisk og dynamisk den optimale fremløbstemperatur.

Ligeledes vil PreHEAT sende dig oplysninger omkring uregelmæssigheder og evt. alarmer, i energisystemet, som gør det muligt at reagere med det samme, uden at du selv har været rundt og inspicere anlægget.
Nu skal du blot kigge et sted og det online Dashboard, vil hjælpe dig med at skabe overblik og opnå dine energimål.

logo for virksomheden Neogrid Technologies
Intelligent varmestyring – der understøtter den bæredygtige omstilling

Vi støtter FN’s verdensmål, fordi vi vil bidrage til en verden, som vi er glade for at give videre til kommende generationer.

Vi har ud fra de 17 verdensmål, fundet ind til hvor vi kan gøre en forskel og hvor virksomheden Neogrid, kan sætte sine spor i kampen mod klimaforandringerne.

Med vores prognosebaserede og intelligente energistyring PreHEAT, har vi mulighed for at skabe et mere bæredygtig energi, hos boligselvskaber, fjernvarmeværker, kontorbygninger og ikke mindst institutioner, ved blandt andet at reducere energispild.

De er i fuld gang med at energioptimere

  • Boligselskabet Domea
  • Skagen Boligforening
  • Lejerbo boligforening
  • Himmerland Boligforening
  • Alabu Bolig