Skip to main content

PreHEAT til fjernvarme

Prognosebaseret energistyring til hjemmet

PreHEAT er en intelligent og selvlærende prognosebaseret løsning, der ser frem i tid og baserer forbrug på vejrprognoser.

PreHEAT sikrer en mere energieffektiv bolig, ved at reducere og udnytte din varme bedre uden at gå på kompromis med komforten. PreHEAT styrer energien i huset baseret på vejrprognoser, viden om huset samt klimamålinger hvilket sikrer mod overophedning og varmetab.

Forbruget reduceres med op til 20% afhængig af husets beskaffenhed. De største besparelser opnås i huse med lavere energi mærke, da prognosestyringen sikrer en meget bedre udnyttelse af energien.

Selvlærende prognose system

PreHEAT oparbejder viden omkring husets termiske egenskaber såsom isoleringsgrad, husets påvirkning af sol, vind og udetemperatur på indeklima samt brugsadfærden i huset.

PreHEAT kombinerer dette med vejrprognoser for, at kunne forudse og beregne den mængde energi der skal bruges til, at opretholde en behagelig komfort i huset. Prognosestyringen reducerer varmetab, så du sparer penge.

Minimerer udsving i temperaturen

PreHEAT vil efter noget tid have lært huset at kende, så det kan tilrettelægge og styre opvarmningen baseret på noget der sker i fremtiden.

Hvis PreHEAT ved at solen begynder at skinne ud på eftermiddagen, kan fremløbstemperaturen sænkes allerede om morgenen, for derved at undgå varmetab og at huset bliver for varmt.

Vejrkompensering

Vejrkompensering er en metode til, at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov baseret på udetemperaturen.

Spar energi og penge

Med PreHEAT får du en bedre forståelse af dit energiforbrug samt energirådgivning omkring, hvordan du kan optimere dit forbrug, så du sparer mest muligt.

Fjernstyring og komplet overblik i appen

I PreHEAT appen er det muligt at holde øje med, hvordan opvarmningen af huset tilrettelægges, og se historik om, hvordan den har kørt. Du kan også se forbrugsdata med grafer, der visualiserer time-, uge-, måned- og årsforbrug. PreHEAT alarmerer også ved overforbrug.

 PreHEAT sikrer bedre indsigt i, hvordan energiforbruget udnyttes og der tilbydes energirådgivning til, hvordan forbrug, på baggrund af brugsadfærd, kan optimeres for at opnå flere besparelser.

Cloud-baseret løsning

PreHEAT består af en lille IoT boks, der via internettet kommunikerer med Neogrid’s servere. Her udregnes det dynamiske varmebehov for huset.

De tunge matematiske beregninger tager højde for vejrforhold, husets termiske inerti samt brugeradfærd. Det er også herfra, at energien styres.

Nemt at installere og bruge

Der er ikke behov for besværligt indgreb i selve varmesystemet. Installationen kræver kun en ny termostat. Da systemet er selvlærende foretager systemet selv driftsoptimering.

Nye komfort niveauer kan nemt indstilles i appen f.eks. natsænkning eller sænkning i temperaturen, når ingen er hjemme. PreHEAT kan også indstilles, så huset er opvarmet når familien vender tilbage fra arbejde eller en længere ferie.

PreHEAT enheder
PreHEAT består kun af 3 simple enheder. Fordelene ved PreHEAT er at det er nemt at installere, nemt at styre, nemt at følge forbrug, du sparer penge uden ændringer i brugsadfærd og du sikrer en mere energieffektiv bolig.

IoT enhed

Sensor

Motorstyret ventil