Kundereference

Dine kollegaer fortæller

Hvad er det for en effekt du kan skabe i din boligforening og hos dine lejere, ved en implementering af et PreHEAT Intelligent Energistyringssystem.

Domea - Gadehavegård energioptimering med PreHEAT
Energioptimering

Domea - Gadehavegård

I efteråret 2018 påbegyndte Neogrid og COWI et testprojekt i 6 af de 19 boligblokke i Gadehavegård. Vi implementerede et ”SMART AUTOTUNING” sætter fokus på energioptimering af varmeforbrug i form af et PreHEAT Intelligent datadrevet energistyringssystem, som på grundlag af data fra vejrprognoser, beboernes aktuelle indeklima og forbruget af varmt brugsvand kan optimere boligblokkens varmeforsyning.

Henover vinteren blev der foretaget en række målinger af varmeforsyningen, hvor vi efterfølgende i samarbejde med COWI kunne dokumentere en energibesparelse på 11% af det samlede fjernvarmeforbrug til varme og varmt brugsvand.

Intelligent Energistyring

Skagen Boligforening

I forbindelse med at Skagen Boligforening stod overfor en en større energioptimering, af et ældre fjernvarmeanlæg fra 1950´, blev der i foråret 2008 installeret et PreHEAT intelligent datadrevet energistyringssystem. Ønsket og effekten heraf, var at skærpe deres grønne profil og i samme ombæring reducere deres udledning af CO2.

I løbet af efteråret blev energistyringen optimeret, og man fik et bedre kendskab til bygningernes energiforbrug samt bygningernes vind- og solpåvirkning.

Kunde reference - Skagen Boligforening Intelligent energistyring

Book dit møde idag

Kunne du godt tænke dig at høre mere om PreHEAT Intelligent energistyring og hvilke mulighederne der er for at implementere det i din boligforening.

Send os en besked i dag så ringer vi dig op.

"Vi fik installeret PreHEAT og opsat målestationer i yderområder i boligerne, hvilket har vist særdeles lovende resultater. 

Vi forventer således at reducere vores udledning af CO2 med omkring 30 tons om året. Desuden forventer vi at være på forkant med de krav til besparelser, som den almene boligsektor ganske givet vil blive mødt med i fremtiden

Endelig kan vores beboer i Afdeling 1 se frem til en lavere husleje og en bedre komfort i boligerne"

vores kunder

 • Boligselskabet Domea
 • Skagen Boligforening
 • Lejerbo boligforening
 • Himmerland Boligforening
 • Alabu Bolig
  Neogrid Technologies ApS
  Niels Jernes Vej 10 - 9220 Aalborg øst - Danmark
  +45 3065 4661 - info@neogrid.dk
  CVR 32773818

  © 2018 Neogrid Technologies ApS