Skip to main content

Markant varmebesparelse på vej til 1.800 københavnerlejligheder

Takket være intelligent driftsovervågning og -styring af varmeforbruget er omkring 1.800 lejligheder i Storkøbenhavn stærkt på vej til markante energibesparelser. Fælles for lejlighederne er, at de ligger i cirka 45 ejendomme ejet af PFA Ejendomme og administreret af Capital Investment A/S – og at de alle for nylig har fået installeret intelligent varmestyring.

”Beslutningen om at installere intelligent varmestyring er truffet med afsæt i PFA’s CO2-målsætning og et testforløb, som vi sammen har gennemført i PFA’s ejendom ’Kanslerhus’ i Kanslergade på Østerbro i København. I en testperiode med både sommer- og vintermåneder opnåede beboerne samlet set en reduktion på 18% sammenlignet med det foregående år, hvilket er et meget stort skridt i den rigtige retning, når vi sammenholder med PFA’s målsætning om at nedbringe CO2-udledningen fra ejendomsporteføljen med 33% inden 2025”, fortæller Henrik Lund Stærmose, der er administrerende direktør i virksomheden Neogrid Technologies.

Neogrid Technologies, der arbejder med intelligent energistyring til blandt andet offentlige bygninger, boligforeninger og kontorbyggeri, har udviklet et intelligent, prognosebaseret energistyringssystem med et betydeligt potentiale for besparelser målt på både ressourcer og økonomi.

”Intelligent varmestyring kan med ét slag barbere en ordentlig bid af udgifterne til opvarmning i ældre ejendomme. Varmebesparelsen er afhængig af temperaturen udenfor, og de største besparelser kommer, når vi har kolde vintre. Trods en relativ mild vinter opnåede pilotprojektet en besparelse, der var noget mere, end vi turde håbe på”, siger Ejendomschef Peter Morgan fra PFA Ejendomme.

Allerede nu møder PFA Ejendomme i lighed med en lang række større virksomheder krav om at aflægge ESG-regnskab.

”Også i den sammenhæng er det af stor betydning at have adgang til indsamling og bearbejdning af miljødata. Det handler ikke kun om at kunne sætte mål og overvåge fremskridt i retning af bedre miljøpåvirkning, men også om at kunne identificere risici og muligheder forbundet med miljøpåvirkningen. Og her er Neogrid-løsningen et værdifuldt redskab, som ikke alene medvirker til at spare på ressourcerne, men også yder konkret hjælp i forbindelse med vores grønne omstilling”, siger Peter Morgan.

PFA Ejendomme er Danmarks største ejendomsinvestor og som investeringsafdeling i PFA Pension er det PFA Ejendommes formål at sikre det bedst mulige langsigtede og stabile afkast til kunderne, hvilket blandt andet sker gennem mega- og mikrotrenddrevne