Skip to main content
Projekt

Flexibility Heat Grid Bornholm

Formålet med projektet er at reducere energiproduktion og energiforbrug i selve fjernvarmen og reducere varmetabet i ledningsnettet. Dette gøres ved at tilføre data for at optimere fjernevarmenetværkets intelligens.  

Den lille by Listed på Bornholm er udvalgt som testlokation, fordi dens geografiske placering i forhold til fjernvarmesystemet gør resultaterne yderst repræsentative. På den lange bane er det dog ikke kun fjernvarmenetværket på Bornholm, der skal drage fordele af intelligent fjernvarmestyring. Projektet er ambitiøst, og målsætningen er, at det på sigt skal kunne danne grobund for en større videreudvikling af fjernvarmenetværket i resten af Danmark – og Europa.  

Der er overordnet to ben i projektet:  

 1. Projektets ene ben tester og udvikler et softwaresystem. Der indsamles data om husets varmesystem, brugen af varmen og temperaturen i huset. Disse data kobles med vejrudsigter. Resultatet er præcise prognoser, der kan fintune styringen af fjernvarmeanlægget. 
 2. Projektets andet ben er udviklingen af et analyseværktøj, som kan monitorere og samle data fra fjernvarmesystemet på højt avanceret niveau. Værktøjet vil optimere den daglige drift, men også give input til hvor og hvordan der skal investeres i en udvikling af fjernvarmesystemet.

  Vores særlige interesse og bidrag i dette projekt

  Neogrid fungerer som teknologileverandør i projektet og bidrager med vores viden om intelligent og fleksibel varmestyring. Vi anvender derfor vores løsning til at demonstrere, at vi kan tilbyde en højere grad af fleksibilitet til fjernvarmeselskaber og dermed udjævne peak-punkterne mere jævnt henover døgnet.  

  Projektet støttes med midler fra EU’s fond for regional udvikling via Energy Cluster Denmark. 

  • Projektstart
   Januar 2022

  • Afsluttet
  • Partnere
   Beof, DTU, Neogrid, Utiligize, Energy Cluster Denmark

  Program:

  EU’s fond for regional udvikling via Energy Cluster Denmark. 

  Del dette projekt