Skip to main content

Neogrid Technologies indgår aftale med Boligselskabet AKB Taastrup, afdeling Taastrupgaard  

Neogrid Technologies indgår aftale med Boligselskabet AKB Taastrup, afdeling Taastrupgaard  

Vi er glade for at annoncere, at vi har indgået et nyt og spændende samarbejde med Boligselskabet AKB i Taastrup vedrørende lejlighedsbebyggelsen Taastrupgaard.   

Taastrupgaard er i gang med en større helhedsrenovering, hvor hele bebyggelsen bliver renoveret og moderniseret til nye standarder over de kommende fem til seks år. I den forbindelse har boligforeningen, sammen med rådgivere fra ingeniørfirmaesnt Wissenberg og KABs energirådgivningsafdeling, analyseret markedet for intelligente energioptimeringsløsninger i forbindelse med nedlægning af én varmecentral og etablering af ni decentrale varmecentraler i samarbejde med Taastrup Fjernvarme.  

Fokus har været intelligent energistyring, optimering af driftsovervågning af tekniske installationer i form af nye varmecentraler, 45 nye ventilationsanlæg samt forbrugsovervågning på fælles vand- og elmålere.  

Efter afdelingens screening af forskellige styrings- og overvågningsløsninger er valget faldet på vores PreHEAT-løsning, som i dag anvendes af en lang række boligforeninger i Danmark til styring af over 400 bygninger med tilsammen 12.000 lejligheder.  

Installeringen af PreHEAT i Taastrupgaard betyder, at driften kommer til at overgå til intelligent styring og overvågning af de tekniske installationer, hvilket medvirker en betydelige reducering i varmespild, som samtidig giver beboerne en solid energibesparelse på ca. 10 % udover de bygningsmæssige forbedringer. Med PreHEAT sikres der ligeledes et godt indeklima i de 725 lejligheder, som alle bliver udstyret med indeklimasensorer. Ifølge ejendomsleder Michael er det ikke alene besparelsen på energi, som kommer til at kunne mærkes i Taastrupgaard, men også udgifterne til driftsovervågning bliver mindsket betydeligt, da denne overgår direkte til Neogrid.