PreHEAT

databaseret ai løsning

Neogrid Technologies beskæftiger sig med intelligent og databaseret energistyring af bygningers varmeforbrug (PreHEAT), med henblik på at reducere energispild i bygninger. Vores teknologi erstatter traditionelle varmekurver og anden regelbaseret logik med databaserede AI løsninger. Der til enhver tid leverer optimale beslutninger.

Via data lærer vores PreHEAT løsning, hvordan bygninger bruger energi – ved bl.a. at måle, hvor meget energi en bygning bruger, hvilken inde-temperatur dette giver, når vi samtidig kender vejret udenfor bygningen – kan vi via data opbygge en termisk model af, hvordan bygningen bruger energi. Når vi så kender en vejrprognose for det næste døgn, kan vi udregne hvor meget energi vi skal sende ind i bygningen hvornår, så vi opnår den ønskede inde-temperatur.

Udover at styre bygningers varmeforbrug, anvender vi data i høj opløsning, og vi kan levere en række detaljerede analyser og informationer, der hjælper bygningsejere og driftspersonale til at drifte bygningen mere effektiv.

Vores fokus med PreHEAT er at anvende AI til:

 • En generisk løsning, der simplificerer komplekse problemstillinger og leverer værdi med færre ressourcer (mandskab) (f.eks. Kører bygningen som den burde? Hvis nej, hvorfor?
 • At levere input til kunden, som er så handlingsorienteret at uhensigtsmæssigheder kan løses effektivt uden at bruge ressourcer på fejlfinding
 • Vi anvender data, machine learning og AI, så styringerne træffer de mest optimale beslutninger, når mange komponenter skal spille sammen.

Vi er drevet af effektivisering af energiforbrug og drift i et marked hvor vi ofte ser ineffektive installationer bla.:

 • Varmeproduktion i bygninger styret af varmekurver, der udelukkende styrer temperaturen på det varme vand, der sendes rundt i bygningen
 • Der anvendes simpel regellogik til f.eks. natsænkning
 • Bygningerne der er leveret med løsninger, der minimerer klager ved at levere varme på den ”sikre side” – dette er ineffektivt
 • Simple, tærskelbaserede alarmer (en temperatur er for høj eller lignende).
 • Løsningerne er ikke adaptive hvilket vil sige, at de ikke ændrer styringen når bygningens brugere ændrer adfærd
  • Højere temperatur giver øget tab fra rør
  • Overopvarmning fra solindfald på specifikke zoner
  • Lav effektivitet på energiproducerende anlæg (varmeflader osv.)

Marked.
Vores primære segment er den almennyttige sektor – almennyttige boligblokke, hvor vi styrer rumopvarmning og varmt brugsvand.

Vi leverer også til den kommunale sektor (institutioner, skoler og børnehaver) – komplekse bygninger, hvor vi udover opvarmning har ventilation og køl samt andre komponenter, der skal spille sammen for at levere et givet indeklima.

Selvlærende prognose system

PreHEAT oparbejder viden omkring husets termiske egenskaber såsom isoleringsgrad, husets påvirkning af sol, vind og udetemperatur på indeklima samt brugsadfærden i huset.

PreHEAT kombinerer dette med vejrprognoser for, at kunne forudse og beregne den mængde energi der skal bruges til, at opretholde en behagelig komfort i huset. Prognosestyringen reducerer varmetab, så du sparer penge.

Minimerer udsving i temperaturen

PreHEAT vil efter noget tid have lært huset at kende, så det kan tilrettelægge og styre opvarmningen baseret på noget der sker i fremtiden.

Hvis PreHEAT ved at solen begynder at skinne ud på eftermiddagen, kan fremløbstemperaturen sænkes allerede om morgenen, for derved at undgå varmetab og at huset bliver for varmt.

Vejrkompensering

Vejrkompensering er en metode til, at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov baseret på udetemperaturen.

Spar energi og penge

Med PreHEAT får du en bedre forståelse af dit energiforbrug samt energirådgivning omkring, hvordan du kan optimere dit forbrug, så du sparer mest muligt.

Fjernstyring og komplet overblik i appen

I PreHEAT appen er det muligt at holde øje med, hvordan opvarmningen af huset tilrettelægges, og se historik om, hvordan den har kørt. Du kan også se forbrugsdata med grafer, der visualiserer time-, uge-, måned- og årsforbrug. PreHEAT alarmerer også ved overforbrug.

 PreHEAT sikrer bedre indsigt i, hvordan energiforbruget udnyttes og der tilbydes energirådgivning til, hvordan forbrug, på baggrund af brugsadfærd, kan optimeres for at opnå flere besparelser.

Cloud-baseret løsning

PreHEAT består af en lille IoT boks, der via internettet kommunikerer med Neogrid’s servere. Her udregnes det dynamiske varmebehov for huset.

De tunge matematiske beregninger tager højde for vejrforhold, husets termiske inerti samt brugeradfærd. Det er også herfra, at energien styres.

Nemt at installere og bruge

Der er ikke behov for besværligt indgreb i selve varmesystemet. Installationen kræver kun en ny termostat. Da systemet er selvlærende foretager systemet selv driftsoptimering.

Nye komfort niveauer kan nemt indstilles i appen f.eks. natsænkning eller sænkning i temperaturen, når ingen er hjemme. PreHEAT kan også indstilles, så huset er opvarmet når familien vender tilbage fra arbejde eller en længere ferie.

Download Brochure
Neogrid Technologies ApS
Niels Jernes Vej 10 - 9220 Aalborg øst - Danmark

+45 7223 4000 - info@neogrid.dk

CVR 32773818

Få en snak med en af vores energieksperter.