Skip to main content

Projekt

Arrowhead

Visionen er at muligøre en kollaborativ automatisering af netbaserede og indlejrede enheder. De store udfordringer muliggør interoperabilitet og integration af tjenester af næsten enhver enhed.

Dette er et EU-projekt, og det næststørste af sin art. Det bygger på IoT “Internet of Things” tankegangen, og målet er, at få forskellige komponenter til at kommunikere ubesværet med hinanden. Innovation er kernen i dette projekt, og det vil arbejde hen imod en innovationsstrategi, som omfatter en implementeringsstrategi for markedet hvor man ser på slutbrugerens prioriteringer, teknologistrategier, samt huller indenfor forretning og teknologi.

Arrowhead fokuserer på energi og konkurrencemæssige udfordringer som samfundet vil støde på, da disse er tæt forbundet. Der er behov for dynamisk samspil mellem flere aktører på dette område; både mellem energiproducenter og energiforbrugere, mellem mennesker og systemer, mellem maskiner og mellem forskellige systemer. For at flytte dette fremad, vil projektet arbejde hen imod at lukke de teknologiske huller der er kritiske overfor innovation, specifikt med en teknologi ramme, der giver kollaborativ automatisering. Desuden vil det skabe pilotprojekter i reelle arbejdsmiljøer og en metode til koordinering af innovation.

Vores særlige bidrag og interesse i dette projekt
I Arrowhead vil et virtuelt energimarked blive demonstreret ved hjælp af den særlige Arrowhead Service Orienteret Arkitektur (SOA). Den er baseret på de vigtigste teknologier fra TotalFlex, ligesom flex-tilbud koncept og stedet fleksibilitet markedet. Vi er involveret i dette projekt at bidrage og afprøve en stor del af det, der tidligere er blevet udviklet. Specielt markedesdesignet fra TotalFlex projektet er relevant, og her kan det vises i en bredere og mere generel demonstration. Det er også relevant i forhold til IKT-området.
  • Projektstart:

    Marts 2013
  • Afsluttet:

    Februar 2017
  • Partnere:

    Liste over partnere kan findes her
Del dette projekt