Skip to main content

Projekt

DG-Store – Danish-German storage of renewable energy

Både den danske og tyske energiproduktion er grønnere end nogensinde, men overgangen til 100% vedvarende energi skaber udfordringer for energisystemet. For når produktionen varierer efter vind og vejr, produceres der i perioder mere energi, end der er behov for, mens det på andre tidspunkter er nødvendigt at supplere med mindre bæredygtige energikilder. Derfor skal DG-Store bidrage til at udvikle nye løsninger til at balancere fremtidens energisystem baseret på 100 % vedvarende energi. 

Bekæmpelsen af klimaforandringer kræver en transformation af verdens energiforsyning til 100 % vedvarende energi inden for de næste 30 år.

På grund af ressourcetilgængeligheden vil vores fremtidige energisystemer primært være baserede på direkte sol- og vindenergi, hvis forsyning vil være yderst fluktuerende da forsyningen af vind- og solenergi kun delvist tidsmæssigt falder sammen med vores energiefterspørgsel.

Derfor er der brug for at ændre enten mængden af den udbudte elektricitet, eller flytte energiefterspørgslen til perioder med høj produktion af vind- og solenergi.

Det overordnede formål med projektet er at øge anvendelsen af vedvarende energiressourcer hos virksomheder, ved at udvikle individuelle løsninger, der senere kan kommercialiseres.

Dette gør projektet på tre måder:

 1. Ved at analysere og stimulere potentialet for energilagrings- og fleksibilitetsløsninger i Slesvig-Holsten og Danmark i et grænseoverskridende energisystem.
 2. Ved at udvikle og demonstrere nye energilagrings- og fleksibilitetsløsninger.
 3. Ved at udvikle og udbrede forretningsmodeller og policy-anbefalinger for øgede investeringer i energilagrings- og fleksibilitetsløsninger, i det nuværende marked og under de eksisterende lovgivningsmæssige rammer.
Vores særlige bidrag og interesse i dette projekt

Neogrid bidrager til projektet med:

 1. Generel viden om behovet og markedet for fleksibilitet samt kompetencer inden for styring af varmepumper og data.
 2. Definition af styringsstrategier og planlægning af testscenarier, for individuel styring og puljestyring af varmepumper.
 3. Hjemtage målinger og data fra testbygningerne via deres gateways.
 4. Bidrage med data til Energinet.dk’s analyser af effekten af casens fleksibilitetspotentiale.
 5. Analysere fleksibilitetspotentialet i testbygninger med varmepumper og lager.

Projektet er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark, med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

 • Projektstart:

  Januar 2020
 • Afsluttet:

  December 2022
 • Partnere:

  Gate 21, SCS Hohmeyer & Partner, Stadtwerke Flensborg, AktivBus Flensborg, Selbsthilfe-Bauverein Flensborg (SBV), Lolland Kommune, Lolland Forsyning A/S, Vitani Energy Systems A/S, Neogrid Technologies, Energinet.dk, Salling Group, Region Syddanmark
 • Program:

  Interreg.

Mere information findes på projekt hjemmesiden.

Del dette projekt