Skip to main content

Projekt

DomOS – Operating system for Smart Services in Buildings

Projektet skal være med til at udvikle og demonstrere et operativsystem, til smart services i eksisterende bygninger.

Digitalisering af eksisterende bygninger er ikke så udbredt som i andre sektorer. Som konsekvens heraf har bygningsejere og lejere generelt en meget lille forståelse af deres bygning som et energisystem. Forbedring af energieffektiviteten, af eksisterende bygninger, sker ofte gennem grundig renovation, som både er tidskrævende og dyre. I modsætning hertil, kan smart teknologier øge effektiviteten og fleksibiliteten af bygninger, indenfor en kortere horisont og med lavere omkostninger. 

DomOS projektet adresserer sektoren for smarte bygninger gennem to områder. Det første område definerer teknologi og retningslinjerne for et open secure multi-service Internet of Things (IoT) økosystem til smarte bygninger. Hertil kan interne bygningsgateways, som er tilsluttet til lokale smart enheder og smart apparater, af hvilken som helst type, IoT platforme og apparater, som styres af forskellige udbydere, blive integreret problemfrit.

Det andet område, i DomOS projektet, omhandler udviklingen af smart services. Her forøges energieffektiviteten af rum temperaturen (varmepumper, fjernvarme og gasfyr) takket værd innovativ kontrol algoritmer, som sikre brugen af smart sensorer og smart varmeapparater. Automatiseret rådgivningsservice leverer præcise informationer omkring bygningens energi, og bygningerne bliver en aktiv del af elnettet eller fjernvarmenettet.

Begge områder bliver berørt i hvert af de fem demostationslokationer, der indgår i DomOS projektet. Lokationerne i Sion (CH) og Paris (F) pilottester smart services, i forbindelse med el. I Aalborg (DK) fokuseres der på kontroltekniker, i anvendelse med rumopvarmning i bygninger, som er tilsluttet fjernvarmenettet, med henblik på reducering af forbrug, CO2 udledning, lavere omkostninger og belastning af systemet. I Neuchâtel (CH) og i Skive (DK) demonstreres, hvordan lukkede kredsløbskontrol minimerer temperaturen ved udledningen af et varmeanlæg, mens effektiviteten forsøges samt der reduceres i tabet.

Vores særlige bidrag og interesse i dette projekt

Neogrid Technologies vil gennem dette projekt leverer en kontrol- og dataindsamlingsplatform, som kan optimere opvarmning af bygninger, for at opnå bedre energieffektivitet og fleksibilitet. Denne løsning bygger ovenpå Neogrids cloudbaseret platform, PreHEAT, der har været i drift samt i kontinuerlig udvikling, i mere end 3 år, og som udgøre kernen i vores løsning og service. Derudover er Neogrid ansvarlig for at drive demonstrationslokationen i Aalborg.

Dette projekt har modtaget finansiering fra den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings og innovations program, under grant agreement nr. 894240.

 • Projektstart:

  September 2020
 • Afsluttet:

  August 2023
 • Partnere:

  University of Applied Sciences and Arts (HESSO), Aalborg Universitet, CSEM, FENIX TNT, EDF, Aliunid, Neogrid Technologies, Suntherm, Oiken, Inea, Aalborg Forsyning.
 • Program:

  H2020

Mere information findes på projekt hjemmesiden.

Del dette projekt