Skip to main content

Projekt

EBC Annex 67 Energiflexible Bygninger

Formålet med dette projekt er at demonstrere, hvordan energi fleksibilitet i bygninger kan give produktionskapacitet i energinettet, samt at identificere kritiske aspekter og mulige løsninger til at håndtere en sådan fleksibilitet.

I dag får vedvarende energi stadig større betydning da verden undergår en overgang til mere bæredygtighed. Men udnyttelsen af disse vedvarende energikilder påvirker stabiliteten af energisystemerne, da disse er mindre kontrollerbare og forudsigelige. Således er overgangen fra en produktion bestemt af forbrug til et mere fleksibelt energisystem afgørende for at sikre en stabil og effektiv drift. I et sådant fleksibelt system, vil forbruget blive bestemt af produktionskapacitet. Da bygninger tegner sig for mere end en tredjedel af energiforbruget på verdensplan, kan fleksibilitet indarbejdes i måden de bruger energi på (med en særlig interesse på varme) og derved yde et væsentligt bidrag til energiovergangen.

Der er mangel på omfattende viden på dette særlige område. Således er målet med Energi Fleksible Bygninger projektet, at få et overblik over, hvor meget energifleksibilitet bygninger vil være i stand til at bidrage til fremtidens energisystemer.

Vores særlige bidrag og interesse i dette projekt
Deltagelse i dette projekt hjælper os med at være på forkant med fremtidens intelligente energisystemer, men samtidig give et videnskabeligt bidrag i en international sammenhæng. Især er vi involveret i aktiviteter på karakterisering af energifleksibilitet i bygninger (delopgave A2) og kontrolstrategier og algoritmer (delopgave B2).
  • Projektstart:

    2014
  • Afsluttet:

    2019
  • Partnere:

    Energy and Climate Danish Technological Institute , Neogrid Technologies, og deltagere fra Østrig, Belgien, Canada, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Schweiz, England.
Del dette projekt