Skip to main content

Projekt

FED – Flexible Energy Denmark

FED er et digitaliseringsprojekt, der skal gøre det danske elforbrug fleksibelt, så det bliver muligt at udnytte overskudsstrøm fra vindmøller og solceller.

FED projektet skal gøre det muligt at omstille Danmark til grøn strøm. Der produceres store mængder grøn strøm i Danmark, men vores elnet gør det vanskeligt at udnytte det hele, hvilket gør at vi i praksis har overskydende strøm – dette samtidig med, at vi forbruger mere strøm bl.a. til el-biler, varmepumper mv. Elnettet er desuden ikke dimensioneret til, at alle el-biler i 2030 skal lades, eksempelvis efter arbejde, derfor arbejder FED på det fleksible elnet. Dette inkluderer bl.a. at flytte forbruget via digitale værktøjer samt at lagre el i elnettet, når det ikke bruges.

Fleksibilitet er meget komplekst, da der er mange faktorer i spil, hvorfor projektet sætter big data, AI og stokastiske modeller i spil. Fleksibilitet er nemlig afhængig af tidligere forbrug, vejrforhold, brugeradfærd, bygningernes beskaffenhed herunder HVAD-systemer mv.

Ved hjælp af digitalisering og fleksibilitet vil FED projektet forsøge at balancere energiforbruget med produktionen af vedvarende grøn energi.

Det giver følgende fordele:

 • Besparelser i form af mindsket behov for nye energiinvesteringer

 • Reduktion af CO2-udledning som følge af fuld udnyttelse af den vedvarende grønne energi

Vores særlige bidrag og interesse i dette projekt

Neogrid Technologies vil gennem projektet arbejde både mod bedre driftsoptimering, for lejlighedskomplekser og enfamilieshuse, gennem egen PreHEAT løsning. Derudover arbejdes der med, hvordan denne løsning kan bidrage til at skabe fleksibilitet mod forsyningsnettet, således lejlighedskomplekser og enfamilieshuse, aktivt kan bidrage til at sikre balance i energiforbruget.

Dette projekt har modtaget finansiering fra  Innovationsfonden.

 • Projektstart:

  April 2019
 • Afsluttet:

  Marts 2023
 • Partnere:

  AAB, Center Danmark, Centrica Energy Trading, AAU CISS, AAU Daisy, Danfoss, DTU compute, DTU Management, EMD International, Enfor, EWII, FlexShape, Fredericia Fjernvarme, Høje-Taastrup Kommune, Konstant, Novasol Blåvand, SDU Center for Energy Informatics, Tomorrow, Trefor, Xtel Wireless, Aalborg Energi Holding, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Neogrid Technologies.
 • Program:

  Innovationsfonden

Mere information findes på projekt hjemmesiden.

Del dette projekt