Skip to main content

Projekt

FlexGas

Dette projekt håndtere udviklingen, test og demonstration af en elvarmer monteret i en allerede eksisterende beboelses-gasinstallation, med formålet at determinere fleksibilitetens tilgængelighed for strøm systemet. Dette afslutter med en forretningsmodel for introduktion på markedet, undersøger potentialet og økonomi for forbrugerne og for samfundet.
Ideen er at maksimere brugen af vedvarende energi, når de foreligger, ved at få gasinstallationer til at bruge et elvarmesystem, når det er relevant. Fokus var på forholdet mellem gas og el. Dette ville potentielt åbne op for en stor del i et 700 MW fleksibelt elforbrug. Vi bidrog med kommunikationsekspertise inden for udvikling af tre systemløsninger sammen med DGC og varmtvandsbeholder producent METRO THERM. Dette er for typiske boligområders kedelanlæg, som vil blive testet i både DGC laboratorium og demonstreret i marken. Disse løsninger er også vurderet i forhold til gennemførelse af forretningsmodeller. Dette er både den finansielle ramme med hensyn til pris- incitamenter og en optimal løsning for samfundet.
Vores særlige bidrag og interesse i dette projekt
Dette projekt giver os viden om, hvordan denne form for opsætning bør være, for at være brugbar. Vores kommunikationssystem er også i stand til at kommunikere med denne opsætning, og vi havde en chance for at gøre vores produkt synlig for en anden del af markedet. Vi tog aggregeringsmotoren med og så hvordan den fungerer med denne opsætning, med både beregningen og fik finjusteret styringen.
  • Projektstart:

    Juli 2014
  • Afsluttet:

    December 2016
  • Partnere:

    Dansk Gasteknisk Center (Projektleder), Neogrid Technologies, NEAS Energy, Insero Energy, Methro Therm

Mere information findes på energiforskning.dk på Engelsk og Dansk.

Del dette projekt