Skip to main content

Projekt

FUTURE – Fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem

Projektet skal kvalificere udviklingen af fremtidens intelligente energi- og ressourcesystemer på tværs af de tre Greater Copenhagen regioner; Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Projektet består af otte visionære case samarbejder, som skal udvikle, teste og demonstrere nye løsninger, teknologier og værktøjer, der fremmer anvendelse af vedvarende energi og/eller effektiv udnyttelse af ressourcer.

De otte cases tester og demonstrerer forskellige løsninger, der alle belyser fremtidige potentialer og bidrager til at øge andelen af vedvarende energi. Derudover vil projektet skabe rammerne for bedre udnyttelse af synergier mellem de to indsatsområder; energi og ressourcer, i Greater Copenhagen.

Projektet otte løsninger, der kan understøtte mere fleksible systemer, som øger andelen af vedvarende energikilder og genanvendte materialer. Projektets otte cases udvikler og demonstrerer forskellige elementer i fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem gennem 1:1 afprøvning af teknologier, forretningsmodeller mv. Casene bygger videre på eksisterende (projekt)erfaringer og resultater opbygget og gennemført i de tre regioner.

Vores særlige bidrag og interesse i dette projekt

Neogrid Technologies deltager i en case, som skal demonstrere lagring og styring af energi i bygninger. Det overordnede formål er at demonstrere fleksibelt elforbrug i bygninger uden for fjernvarmeområder. Dette gøres ved at demonstrere intelligente varmepumpeløsninger med lager i udvalgte bygninger, på Lolland, og afprøve hvordan de kan styres intelligent. I projektet arbejdes der med to typer af varmeløsninger:

 • Individuelle varmepumper med lager og styring (nærvarme)
 • Kollektive varmenet bestående af kollektive boringer og individuelle varmepumper (termonet)

Neogrid vil agere aggregator og stå for styring af varmepumperne i projektet. Neogrid vil definere og afprøve styringsstrategier, som gør det muligt at flytte elforbruget i bygningerne, ud fra behovet og efterspørgslen i elmarkedet. Neogrid leverer, opsætter og afprøver intelligent og central styring af varmpumperne i casebygningerne.

Projektet er finansieret af EU’s grænseregionale Interreg program; Øresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ØKS) samt de tre regioner.

 • Projektstart:

  April 2019
 • Afsluttet:

  Juli 2021
 • Partnere:

  Region Hovedstaden, Region Skåne, Region Sjælland, Sustainable Business Hub Scandinavia AB, Danmarks Tekniske Universitet, SEAS-NVE A.m.b.a, REFA Energi A/S, GeoDrilling, Kalundborg Kommune, Neogrid Technologies, Schneider Electric Danmark A/S, Lendager Strategy, RambøII Danmark A/S, AffaldPlus I/S, Aalborg Universitet, Lund Kommun, Bofa – Bornholms affaldsbehandling, E.ON Sverige AB, Region Skåne fastigheter, Gate 21.
 • Program:

  Interreg.

Mere information findes på projekt hjemmesiden.

Del dette projekt