Skip to main content

Projekt

iPower projektet

iPower er en strategisk platform for innovation og forskning i intelligent strøm, der skal mindske usikkerheden og udvikle et ny Smart Grid økosystem, alt imens det gør Danmark til et internationalt knudepunkt for grøn vækst, dyrke innovation og forskningssamarbejde.
IPower projektet har fem målrettede mål. Disse omfatter beskrivelser af fleksibilitspotentialet og dets skøn omkostninger for forskellige aggregatorer i både enkle og avancerede niveauer af styring, fastlæggelse af de tekniske krav for elnettet og efterspørgslen efter fleksibilitet, design og demonstrere en aggregator komponent, demonstrere flydende interaktion i et fleksibilitetsmarked, samt en vurdering af samfundsmæssig og investor værdi af fleksibiliteten.
Vores særlige bidrag og interesse i dette projekt
Vi er en del af den rådgivende gruppe, så vi er involveret, men uden yderligere ansvar. Vi er en del af netværket, der arbejder tæt sammen i Smart Grid projektet, hvilket er relevant for det meste af hvad vi laver.
iPower
  • Projektstart:

    Februar 2011
  • Afsluttet:

    2016
  • Partnere:

    Liste af partnere der er involverede findes her

Mere information findes på iPower’s hjemmeside.

Del dette projekt