Skip to main content

Projekt

OPSYS 2.0

OPSYS er et koncept der kan optimere både allerede installerede- og nye varmepumper. Derfor forventes varmepumper at spille en stor rolle, i omstillingen fra fossile brændsler til vedvarende energi, i det danske energisystem.

Det forudses, at varmepumper skal spille en stor rolle i omstillingen af det danske energisystem – fra afhængighed af fossile brændsler til vedvarende energi.

Varmepumper kan nemlig reducere energiforbruget til opvarmning af huse, da de kan styres således, at de kan aftage mere el, når der er meget vedvarende energi (VE) i nettet og modsat bruge mindre el i perioder med lidt VE i nettet. På den måde kan varmepumper hjælpe med til at stabilisere elnettet.

Imidlertid viser en undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut, for Energistyrelsen, at selvom den nominelle COP(coefficient of performance fundet ved laboratorietest) er meget høj, så er det kun omkring 16 % af varmepumpeinstallationerne, i danske huse, der har en tilfredsstillende effektivitet.

Hovedårsagen til den dårlige effektivitet er mangelfuld indregulering og at varmekurven bevidst sættes for højt, for at mindske risikoen for klager.

OPSYS er et koncept der hele tiden optimerer både allerede installerede samt nye varmepumper i forhold til udbud af el og med indeklima for øje, hvilket kan gøre dårlige varmepumpeinstallationer til gode varmepumpeinstallationer.

OPSYS konceptet fungerer ved at øge bygningens rumtemperaturer før en periode med lidt VE i nettet, således varmen lagres i bygningens interne konstruktioner. Derefter slukkes varmepumpen for en periode.

OPSYS konceptet kan således hjælpe med til at muliggøre omstillingen af det danske energisystem, fra fossile brændsler til vedvarende energi, da OPSYS konceptet kan reducere energiforbruget til opvarmning, og tilbyde energifleksibilitets-services til elnettet.

Vores særlige bidrag og interesse i dette projekt

Neogrid bringer med erfaring indenfor udvikling af intelligent energistyring til projektet, og skal udvikle, implementere og demonstrere forskellige løsninger til en integreret varmepumpe og gulvvarme styring.

Projektet er støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og innovationsfonden.

 • Projektstart:

  Marts 2019
 • Afsluttet:

  December 2021
 • Partnere:

  Teknologisk institut, Aalborg Universitet, Robert Bosch A/S, Nordisk Wavin A/S, Neogrid Technologies.
 • Program:

  EUDP

Mere information findes på projekt hjemmesiden.

Del dette projekt