Skip to main content

Projekt

RoomVent

System solutions for demand-control and continuous-commissioning of room-based ventilation in dwellings

RoomVent skal udvikle cloud baserede løsninger, til rumbaseret og behovsstyret ventilation i bygninger.

Når ældre bygninger energirenoveres, forbedres bygningens lufttæthed væsentlig, hvilket nødvendiggør installation af en ventilationsløsning, med varmegenvinding, for at forbedre energieffektiviteten, indeklimaet og bygningens levetid. Denne nødvendige ventilation installeres dog sjældent, og der hvor den bliver installeret, kontrolleres den som én indeklimazone, hvilket kan have negativ indvirkning på bygningen og indeklima.

RoomVent-Solutions er et udvikling- og demonstrations projekt støttet af EUDP (Energiteknologisk udvikling & demonstration), der har til formål at udvikle løsninger til behovstyret rum-baseret boligventilation. Projektet vil udvide to eksisterende systemer til decentral-ventilation. De udstyres med sensorer og trådløs kommunikation. Dette vil muliggøre sammenkobling mellem overvågning og kontrol af indeklima. Herudover skal projektet udvikle en investeringsmodel hvor indeklimaforbedringer oversættes til økonomisk fordel for bygningsejere.

”Online” overvågning vil sikre, at systemerne fungerer optimalt i løbet af hele deres levetid. Det er et mål at fjerne de finansielle og strukturelle barrierer og dermed sikre muligheder for bred implementering af decentral-ventilation ved både energirenovering og nybyggeri.

Projektet er målrettet bygningsejere, administratorer, lejere og ESCO virksomheder, der søger en model for investering, installation og drift af effektive ventilationssystemer. Teknologien skaber en merværdi for beboere, som vil opleve personlig kontrol, mindre støj og færre fugt problemer samt reduceret energiregning. Herudover kan systemet forbedre luftkvalitet og reducere ubehag på grund af overophedning. Alle disse elementer indgår i en pulje af aktuelle problemer i energirenoveret boligbyggeri.

Merværdien for beboere indebærer et bedre produkt for bygningsejere og/eller administratorer der kan oversættes til højere husleje og mindre lejeromsætning. Løbende overvågning sikrer længere levetid af ventilationsanlæg, hvilket betyder en merværdi for bygherrer.

Vores særlige bidrag og interesse i dette projekt

Neogrid skal udvikle en cloud-baseret ventilationsstyring, der ved hjælp af kontrol og dataanalyse skal sikre energirigtigt drift samt løbende dokumentation af systemets præstation.

Projektet er finansieret af EUDP. 

 • Projektstart:

  Oktober 2016
 • Afsluttes:

  November 2021
 • Partnere:

  DTU, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Rønby.dk, Ekolab, Arup & Hvidt, Torben Heding Andersen, Sustain Solution, EBM-Pabst, Smock, Neogrid Technologies.
 • Program:

  EUDP

Mere information findes på projektets hjemmeside.

Del dette projekt