Skip to main content

Projekt

SEBUT – Smart Energy Butikscentre

De store shoppingcentre i Danmark bruger 25-30% af det samlede energiforbrug i detailhandlen, og har et stort potentiale for energifleksibilitet. Smart Energy Butikscentre (SEBUT) udvikler systemer, intelligent styring, knowledge services, retningslinjer samt værktøjer til energirenoveringer og energifleksibel opgradering af energiintensive shoppingcentre i Danmark og EU.

Formålet med SEBUT-projektet er at udvikle, demonstrere og formidle innovative energifleksible løsninger til butikscentre, der samlet set giver værdi for ejere, brugere og leverandører.

Dette sker gennem en holistisk tilgang, hvor 1) krav til indeklima og andre energiydelser; 2) styring af varme, køling, ventilation og belysning; 3) vedvarende energi anlæg og energiforsyninger; 4) lagringsmuligheder, 5) tekniske tiltag til energieffektivisering 6) udnyttelse af spildvarme, indgår samlet i beregningen af butikscenterets potentiale for energifleksibilitet og udnyttelsen af denne.

Den holistiske tilgang for de samvirkende forhold er nødvendig, når der skal fastlægges betydende potentialer for energifleksibilitet gennem reduktion, udjævning og tidsmæssig flytning af forbrug, skift mellem energiforsyninger og reduktion af spidslast for el. Den innovative udfordring er at koble traditionel energieffektivisering med energifleksibilitet så reduktion af energiforbrug, brug af energiform, lagring og intelligent styring, og indeklima ses under ét. De energimæssige forbedringer set dermed i et ændret teknisk og økonomisk perspektiv, der inkluderer mulighederne for udnyttelse af fleksibiliteten i centrenes energiforbrug.

En særlig udfordring udgøres i denne sammenhæng af samspillet mellem selve butikscentret og de enkelte butikker/lejemål i centrene, herunder supermarkeder og øvrige lejemål, – dels på grund af den tekniske og styringsmæssige kompleksitet, dels på grund af centrenes økonomiske og funktionsmæssige prioriteter, og krav til indeklima mv.

Resultaterne omfatter nye innovative komponenter og systemløsninger, intelligente styringer, retningslinjer for rådgivning, og økonomiske værktøjer til brug i den energimæssige og energifleksible opgradering af storcentre, supermarkeder og butikskæder. 

Vores særlige bidrag og interesse i dette projekt

Neogrid bidrager til projektet ved at udvikle, implementere og demonstrere styringen af varmepumper, PV og det integreret energisystem, som vil blive implementeret gennem løsningen PreHEAT, hvis service platform kan styre processerne i bygningers energifælleskab. Løsningen PreHEAT bidrager med intelligent styring og kommunikation med CTS samt elnettet og energileverandører. Derudover bidrager PreHEAT med modellering af bygningens termodynamisk adfærd, med respekt for at sikre optimal styring af indeklimaet samt sikre energireduktion.

Projektet er finansieret ForskEL.

 • Projektstart:

  December 2016
 • Afsluttet:

  September 2019
 • Partnere:

  Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Systemer, DEAS, Neogrid Technologies, A-Comfort, New Nordic Engineering, Exhausto, Bitzer Electronics, Teknologisk Institut.
 • Program:

  EUDP

Mere information findes på projekt hjemmesiden.

Del dette projekt