Skip to main content

Projekt

SUSTENANCE – SUSTainable ENergy system for Achieving Novel Carbon neutral Energy communities

Målet med SUSTENANCE projektet er at opsætte bæredygtige energisystemer, til at opnå nye kulstofneutrale energifælleskaber.

Projektet fokuserer på udviklingen af smart teknologiskeskoncepter, der sikre en grøn omstilling af energisystemer, med højere andel af lokal vedvarende energi samt mere effektiv integreret energiløsninger for el-, varme- og vandspild, såvel som transportinfrastruktur. De opsatte løsninger vil samtidig have en god socioøkonomisk indvirkning, for bebyggelser og sikre en miljøvenlig løsning samt god infrastruktur.

Demonstrationslokationerne er placeret i fire lande: Denmark, Indien, Holland og Polen. Disse lande har forskellige lokale energiressourcer, socioøkonomi, burgeropførsel, politiske strukturer, markedsforhold og regler. Projektet vil vise, hvordan de samme tekniske koncepter, såsom kobling af energivektorer, lageringsløsninger, demand response, intelligent kontrolordning samt digitalisering kan blive anvendt til at demonstrerer bygningerne, på trods af de store forskelle, der er i forhold til de lokale betingelser og regler. Road maps vil blive opsat, baseret på disse tekniske løsninger, sammen med guidelines for metoder til brugerinvolvering og sikring af samarbejde blandt brugerne. 

Slutligt vil business cases blive opsat, på de forskellige demostartionslokationer, set fra både et brugerperspektiv, de mindre virksomheder og forsyningsvirksomhedernes perspektiv, hvortil der vil blive taget højde for lokale betingelser. På den måde er synergieffekten, med input fra de forskellige demostationslokationer, forventet og resultaterne giver adskillige muligheder for maksimal indvirkning samt replikation i andre bebyggelser, i de fire lande, såvel som på verdensplan.

Vores særlige bidrag og interesse i dette projekt

Neogrid vil bidrage til projektet ved at udvikle, implementere og demonstrere styringen af varmepumper, PV og det integreret energisystem, som vil blive implementeret gennem løsningen PreHEAT, hvis service platform kan styre processerne i bygningers energifælleskab. Derudover bidrager Neogrid med ekspertise på området samt erfaring indenfor styringsplatforme og målerstyring, til at understøtte intelligent energistyring af fremtidens el- og varmesystemer.

Dette projekt har modtaget finansiering fra den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings og innovations program, under grant agreement nr. 101022587.

 • Projektstart:

  Juli 2021
 • Afsluttet:

  December 2024
 • Partnere:

  Aalborg Universitet, Skanderborg Kommune, AURA, Neogrid Technologies, Suntherm, Bjerregaard Consulting, Universiteit Twente, Stichting Saxion, Instytut Maszyn Przeplywowych IM Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Energa Operator SA, Stay-on Energy Management SP, Fundacja Kezo Przy Centrumbadawczym Polskiej Akademii Nauk, Wlasnosciowa Spoldzielnia Mieskaniowa Im Adama Mickiewicza.
 • Program:

  H2020

Mere information findes på projekt hjemmesiden.

Del dette projekt