Skip to main content

Projekt

TotalFlex

Målet med Totalflex projektet er, at designe et fleksibelt, priseffektivt system til strømmarkedet, som inkludere både fleksibelt strøm forbrug og fleksibelt strøm produktion, mens man holder balance i strømfordelingen i nettet, så man undergår flaskehalse og overbelastninger.

Vores engagement i dette projekt stammer fra en vision om at gøre strøm nettet totalt fleksibelt. Vi ser på elektricitet som værende pakker, med mulighed for at fjerne forbruget væk fra højforbrugstidspunkter, og justere forbruget i forhold til produktion. Vi har derfor sat en handelsstation op og er gået ind på markedet med de store medspillere om at optimere forbruget. Nogle vil selvfølgelig have andre prioriteter til tider, men på dette markedet, kan dette udjævnes over tid.

På fleksibilitetsmarkedet introducerer vi en forbrugsprofil og et tidsvindue som lader de større aktører købe den fleksibilitet som er tilgængelig. Alt arbejdet med VPP’en er hvad der har gjort dette markedet muligt og har også bevirket, at dette projekt udviklede sig til at være både en teknisk VPP og en kommerciel VPP.

Vores særlige bidrag og interesse i dette projekt
Konceptet “flex tilbud” will be arbejdet ind i VPP’en (Virtual Power Plant) ved at tilføje en ny dimension til det eksisterende. Neogrid bar visionen og er tekniske projektleder på projektet. Drømmen var at bringe 3 aktører sammen og tillade dem at handle indbyrdes og frigive fleksibilitet fra forbrugere og sælge det til højst bydende.
  • Projektstart:

    Juni 2012
  • Afsluttet:

    December 2016
  • Partnere:

    Neogrid Technologies (Projektledere), CBS, CISS, Conscius, Daisy, Energinet.dk, NEAS Energy, Nyfors, ZenseTechnology & Aalborg University

Mere information findes på energiforskning.dk på Engelsk og Dansk.

Del dette projekt