Skip to main content

11,2% besparelse på varmeregningen

PreHEAT i Frederikshavn Boligforening

Hånbæk afdeling med 460 lejligheder i Frederikshavn Boligforening, har med vores PreHEAT løsning opnået 11,2 % i besparelse på varmeregningen.

PreHEAT styringen blev efter en testperiode tilsluttet eksisterende ECL 210 styringer i 16 varmecentraler, så den på baggrund af data fra vejrprognoser, beboernes aktuelle indeklima og forbrug af varmt brugsvand optimerer fremløbstemperaturen i boligblokkens varmeforsyning.

SMART AUTOTUNING

Systemet er selvlærende, så det automatisk justerer fremløbstemperaturen efter det aktuelle behov i bygningen og på baggrund af en vurdering af de næste timers udetemperatur, solindstråling samt vindretning og -hastighed. Systemet er dynamisk, så det løbende justerer fremløbstemperaturen efter prognoser. Som udgangspunkt styres efter at yderste lejligheder kan have 23°C.

Målerdata fra alle lejligheder og fællesmålere

Med installationen af PreHEAT i alle Hånbæk afdelingens blokke blev der installeret en Wireless M-Bus infrastruktur, som er i stand til at modtage alle målerdata i bygningerne.

Efter en kort test af dataindsamling fra forskellige målere, blev det besluttet at PreHEAT Cloud yderligere skulle indsamle målerdata fra alle 1.600 måler i bygningerne.

Afregningsmålerdata fra lejligheder videresendes hver 14. dag til Palle Mørch, som håndterer regnskab for varme og vand.

Fællesmålere, herunder el-målere via DataHub, hentes ind i PreHEAT, så driftspersonalet fremover ikke skal bruge tid på manuelle aflæsninger.

En væsentlig fordel ved den automatiske indlæsning af målerdata er den løbende detektering af evt. defekte målere, samt løbende modelbaserede analyser af unormalt forbrug, som fx ændring af standby-forbrug på el i kælderrum, løbende toiletter m.v.

Driftsovervågning med PreHEAT Cloud

Teknisk varmemester Lars Pedersen udtaler, at de med PreHEAT Cloud har et effektivt driftsoverblik over forbrug, afkøling helt ud på stigestrengsniveau, hængende ventiler etc. samt løbende KPI analyser af forbrug og benchmarking af sammenlignelige bygninger.

Neogrid // 2021