Skip to main content

Fokus på intelligent driftsovervågning med PreHEAT og automatisk indsamling af målerdata

Himmerland Boligforening har i samarbejde med Neogrid Technologies fokuseret på reduktion af energiforbruget i en række af boligforeningens afdelinger, med den vejrprognosebaserede energistyring PreHEAT, – herunder afdelingen i Magisterparken, Aalborg.

Afdelingen har siden foråret 2019 sparet i gennemsnit >10% pr. år på varmeforbruget med PreHEAT.

I Magisterparken har man siden 2007 anvendt en PreHEAT løsning fra Neogrid Technologies
Himmerland boligforening Magisterparken Aalborg

Infrastruktur til dataindsamling fra IOT-enheder, fællesmålere

Med installation af PreHEAT i afdelingens 11 varmecentraler, har Neogrid Technologies etableret en åben Wireless M-Bus infrastruktur, som udover indsamling af forbrugs- og indeklima data til PreHEAT energistyringen, sikrer næste fase med intelligent AI baserer driftsovervågning af hoved- og fællesmålere.

Udskiftning af fællesmålere til Wireless M-Bus målere

For optimering af driften og den manuelle måleraflæsning har den nye Wireless infrastruktur fra Neogrid Technologies gjort det økonomisk attraktivt at automatisere indsamling af målerdata fra hovedmålere, energimålere til varmt vand, koldvandsmålere og El-målere fra Datahub i Fredericia til PreHEAT Cloud, med overførsel af data til EnergyKey fra KMD.

Med Neogrid Technologies infrastruktur, som er åben for alle former for IOT enheder, sikrer boligforeningen at man ikke skal drifte og vedligeholde flere forskellige og ofte proprietære netværk.

Modelbaseret forbrugsovervågning

Med PreHEAT Cloud løsningens model- og AI baserede driftsovervågning af on-line data, sikrer avancerede driftsanalyser uhensigtsmæssigt forbrug, herunder at energiforbruget stemmer overens med det forventede forbrug, virkningsgrader på varmevekslere, sivende koldt vands forbrug, samt stand-by forbrug på fælles el-forbrug, herunder forøget el-forbrug i kælderrum.

Energi- og Klimaspecialist Anders Kjeldsen fra Himmerland Boligforening, som er katalysator for den åbne IOT infrastruktur i boligforeningens afdelinger, udtrykker stor begejstring for den intelligente on-line baserede dataanalyse og driftsovervågning, inden data samles i EnergyKey for benchmarking af afdelinger.

Neogrid // 2021