Skip to main content

Praktikanter med højt kompetenceniveau

Neogrid velkommer altid ny viden og dygtige mennesker.
Derfor ligger det os meget naturligt at samarbejde med praktikanter med forskellige spændende baggrunde. Vi har her i efteråret sagt velkommen til både Rikke fra Aalborg Universitet og Rasmus fra UCN.

Rikke Plovmand Christensen: er i gang med 9. semester på kandidaten teknoantropologi på Aalborg Universitet. Som teknoantropolog er Rikke interesseret i at undersøge samspillet mellem mennesker og teknologi, og kigger blandt andet på, hvordan brugere og teknologier gensidigt former hinanden. 

Rikke arbejder med brugerinvolvering, med henblik på at undersøge, hvad vores kunder har af ønsker og forventninger til vores løsning PreHEAT. Derudover har Rikke bidraget med hendes viden og faglighed omkring mennesker og teknologi, som har været yderst interessant for os i Neogrid.

Ramus Pedersen: er i gang med uddannelse til VVS-installatør på UCN i Aalborg. Rasmus er uddannet VVS & energispecialist samt køletekniker, og har i mange år arbejdet med varme, køl og ventilationsløsninger.

Rasmus arbejder med at afprøve og implementere forbedringstiltag, så det fulde PreHEAT potentiale opnås i eksisterende PreHEAT installationer, primært i boligblokke. Derudover har Rasmus været med til at analysere og forbedre afkølingsudfordringer i boligblokke på specielt rumvarmedelen. I løbet af efteråret har Rasmus deltaget i en gennemgang af vores fysiske installationer hos vores kunder, med bl.a. kontrol af indreguleringen, så vi i fællesskab kan skabe endnu større energibesparelser hos hver enkelt af vores kunde med vores PreHEAT løsning.