Skip to main content

PreHEAT – Anti Legionella

Vi oplever et stigende fokus på håndtering og dokumentation af Legionella i boligforeninger.

Legionellabakterier trives og formerer sig i vandtemperaturer mellem 20°C og 50°C.

Under optimale forhold kan Legionellabakterier formere sig fra uskadeligt niveau til sundhedsskadeligt høje koncentrationer på mindre end fem døgn.

I boligforeninger hvor vandinstallationen er af ældre dato, kan det være en udfordring at holde cirkulationen og temperaturen optimal for at undgå Legionella.

Vi tager os af processen fra A-Z

Vi har en komplet legionella pakkeløsning til boligforeningens vandinstallation.

Kort fortalt sørger vi for:

  • Gennemgang af eksisterende vandinstallation
  • Udarbejdelse af handlingsplan
  • Implementering af handlingsplan (enten af Neogrid eller boligforeningens egen VVS’er)
  • Udarbejdelse af løbende dokumentation
  • Automatisk styring og overvågning med PreHEAT

Skal du have løst et konkret Legionellaproblem, eller opgraderet din vandinstallation, så Legionella ikke opstår?

Kontakt Per Dahlgaard Pedersen på telefon: 45 3065 4710 eller e-mail: pdp@neogrid.dk