Skip to main content

Vi siger velkommen til to nye praktikanter

Neogrid velkommer altid ny viden og dygtige mennesker.

Derfor ligger det os meget naturligt at samarbejde med praktikanter med forskellige spændende baggrunde. Vi har her i slut januar sagt velkommen til både Maiken fra Københavns Erhvervsakademi og Kim, som er udannet fra Aalborg universitet.

Maiken Vedel Bruun: er i gang med hendes sidste semester på uddannelsen Energiteknolog. Som Energiteknolog arbejder Maiken med energieffektivisering af bygningers ventilationsanlæg, el- og VVS-installationer, centralvarmeanlæg, omlægning af energiforsyningen til varmepumper, sol- og vindenergi samt energilagring.

Maiken arbejder, i hendes praktik, med opsætning af bygningsmodeller og analyser af energidata. Derudover skal Maiken være med til at screene nye bygninger, inden PreHEAT installationerne kan opsættes. Maiken skal også være involveret i opsætning af udstyr hos kunderne og derefter deltage i at analysere opsamlede data.

Kim Hansen: har en kandidatuddannelse i Interaktionsdesign fra Aalborg Universitet. Kim har en betydelig interesse i research og design af digitale produkter, som skaber meningsfulde interaktioner mellem mennesker og teknologi.

Kims arbejdsopgaver i Neogrid omhandler; research og udvikling af en app prototype, som skal hjælpe vores kunder med at tilgå informationer, om deres varmeforbrug og energidata, på en let og tilgængelig måde. Derudover, har Kim til opgave at udvikle en re-designløsning af PreHEAT web-app, med et mere brugercentreret fokus.